Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 27.7.2024 0:00.

Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab osoitteessa Itälahdenkatu 1, 00210 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-009508 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistojen ja saunaosaston parvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 17.8.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 17.8.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 27.7.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut