Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab

Denna publikation är offentlig till 27.7.2024 0:00

Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab på Österviksgatan 1, 00210 Helsingfors, har från Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen ansökt om rökningsförbud (HEL 2023-009508 T 11 02 04) för bostadsaktiebolagets balkonger. För de sakägande innehavarna av lokalerna och sökande reserveras möjlighet att bli hörda innan ärendet avgörs. Hörandebrevet finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor (registratorskontoret) till den 17.8.2023. Eventuella bemötanden ska lämnas in före den 17.8.2023.

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 27.7.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster