Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 4

Aluekirjastopalvelujen yksiköiden sulkeminen ja aukioloaikojen supistaminen ajalla 19.1.-16.3.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti, että koronatilanteesta johtuen kirjastojen aukioloaikoja muutetaan 19.1.-16.3.2022 väliseksi ajaksi seuraavasti:

Sakarinmäen kirjasto on suljettuna

Roihuvuoren kirjasto on avoinna ma - pe klo 9-16 ja lauantaisin suljettu

Myllypuron kirjasto on avoinna ma - to klo 11-18, pe 9-16 ja la 10-16.

Muissa yksiköissä noudatetaan toistaiseksi normaaleja aukioloaikoja aluekirjastopalvelujen johtajan 30.11.2021, § 11, tekemän päätöksen mukaisesti.

Aukioloaikoja voidaan tarvittaessa väliaikaisesti supistaa muissakin yksiköissä henkilöstötilanteen niin vaatiessa ilmoittamalla aukioloaikojen muutoksista kirjaston omissa viestintäkanavissa.

Päätöksen perustelut

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

This decision was published on 19.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85503

saara.ihamaki@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja