Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 8

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ja toiminnassa ajalla 2. – 15.2.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaikissa asiakastiloissa lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään rajoittamalla asiakasmäärää, tekemällä asiakaspaikka- tai tilajärjestelyjä taikka muulla toiminnan erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla (tartuntatautilain 58 d §).

Lisäksi vs. toimialajohtaja päätti, että toimialan toimipisteet laativat tartuntatautilain 58 h §:n mukaisen terveysturvallisuussuunnitelman ja laittavat sen asiakkaiden näkyville.

Päätöksen perustelut

Tällä päätöksellä muutetaan vs. toimialajohtajan 31.1.2022 tekemää päätöstä siten, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ei edellytetä koronapassia tartuntatautilain 58 d §:n rajoitustoimien noudattamisen rinnalla. Näin ollen sisäliikuntatiloissa, kulttuuritalojen ohjatussa harrastustoiminnassa, museoiden sisäänpääsyssä ja yleisötilaisuuksissa ei 2.2.2022 lukien edellytetä koronpassia.

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Kunkin asiakastilan käytännöt kuvataan toimipisteen laatimassa tartuntatautilain 58 h §:n mukaisessa terveysturvallisuussuunnitelmassa, joka laitetaan asiakkaiden näkyville.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä käsitteli koronapassin jatkokäyttöä kokouksessaan 1.2.2022 ja Helsingin kaupungin koronakoordinaatioryhmä kokouksessaan 2.2.2022. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätyi linjaamaan, että koronapassia ei toistaiseksi edellytetä sisäänpääsyn ehtona kaupunkien palveluissa. Koronapassia ei näin ollen enää edellytetä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan hallinnoimissa asiakastiloissa.

This decision was published on 02.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja