Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseon päälliköille

HEL 2021-000375
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Sijaisen määrääminen kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginmuseon päälliköille

Museidirektör

Päätös

Kaupunginmuseon johtaja päätti kaupunginmuseon yksiköiden päälliköiden tehtävien hoitajasta ja muiden esihenkilöiden tehtävien hoitajasta vakinaisen hoitajan ollessa estyneenä 1.2.2021 alkaen.

Tutkimuspäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. esinekokoelmaintendentti

2. yleisöpalvelupäällikkö

Yleisöpalvelupäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. oppimis- ja hyvinvointipalvelut -tiimin tiimivastaava

2. näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin tiimivastaava

Kulttuuriympäristöpäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. tutkimuspäällikkö

2. esinekokoelmaintendentti

Esinekokoelmaintendentin sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. kuvakokoelmaintendentti

2. tutkimuspäällikkö

Kuvakokoelmaintendentin sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. esinekokoelmaintendentti

2. tutkimuspäällikkö

Oppimis- ja hyvinvointipalvelut -tiimin tiimivastaavan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. asiakkaan kohtaaminen ja myynti -tiimin tiimivastaava

2. näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin tiimivastaava

Näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin tiimivastaavan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. oppimis- ja hyvinvointipalvelut -tiimin tiimivastaava

2. asiakkaan kohtaaminen ja myynti -tiimin tiimivastaava

Asiakkaan kohtaaminen ja myynti -tiimin tiimivastaavan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1. näyttelyt ja ohjelmisto -tiimin tiimivastaava

2. oppimis- ja hyvinvointipalvelut -tiimin tiimivastaava

Päätöksen perustelut

Toimialan toimintasäännön (Taj 23.11.2020, § 72) luvun 4 mukaan palveluiden päälliköt päättävät yksiköiden esihenkilöiden sijaisuusjärjestelyistä.
Yksiköiden esihenkilöt päättävät muiden esihenkilöiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 15.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Heidi Mäkinen, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71559

heidi.makinen@hel.fi

Beslutsfattare

Reetta Heiskanen
museonjohtaja