Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen

Centralförvaltningen
Förtroendevalda tjänsteinnehavare

Juhana Vartiainen är Helsingfors stads borgmästare. Borgmästaren är stadsstyrelsens ordförande och därutöver har hen som uppgift att leda stadens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet.

Borgmästaren är förtroendevald på heltid.

Stadsfullmäktige utser en borgmästare för en mandatperiod i taget antingen bland de förtroendevalda eller ersättarna.

Kontaktinformation

Telefon: 09 310 36000

E-posten: juhana.vartiainen@hel.fi

Adress: Pohjoisesplanadi 11-13, PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

Sekreterare

Riitta Pohjola, tfn 09 310 36001

Specialmedarbetare

Antti Leino, tfn 040 7058 769 , antti.leino@hel.fi

Specialmedarbetare

Teresa Salminen, tfn 040 8656 961 , teresa.salminen@hel.fi

På denna sidan

Kuva:
Pormestari Juhana Vartiainen. Kuva: Jethro Stavén

Senaste besluten

Stadsfullmäktige väljer borgmästaren och de biträdande borgmästarna bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna för sin mandatperiod.