Funktionsrättsrådet

På den här sidan

Helsingfors stads Funktionsrättsråd vill öka likabehandlingen och delaktigheten för invånare med funktionsnedsättning och långtidssjuka invånare i Helsingfors. Funktionsrättsrådet tar ställning i frågor som berör personer med funktionsnedsättning:

 • Välbefinnande och hälsa
 • Delaktighet och möjligheter att påverka
 • Levnadsmiljö och boende
 • Rörlighet och tjänster.

Funktionsrättsrådet är ett samarbets- och inflytelseorgan. Ledamöterna representerar följande grupper:

 • Representanter för föreningar för långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning i Helsingfors
 • Representanter för Helsingfors stads politiska fullmäktigegrupper
 • Sakkunniga inom stadens olika sektorer.

Funktionsrättsrådet påverkar Helsingfors stads politiska beslutsfattare och personer som bereder ärenden:

 • Ger utlåtanden och gör upp förslag för beredningen av de beslut som berör livet för personerna med funktionsnedsättning och de långtidssjuka
 • Följer upp hur tjänsterna för personerna med funktionsnedsättning och de långtidssjuka genomförs.

Stadsstyrelsen tillsätter Funktionsrättsrådet. Funktionsrättsrådets mandatperiod är två år. Beslutet om tillsättande 30.8.2021 finns här.

 asettamispäätös

Funktionsrättsrådets uppgifter

Funktionsrättsrådet har till uppgift att säkerställa att stadsinvånarna med funktionsnedsättning och de långtidssjuka stadsinvånarna har möjligheter att delta och påverka:

 • Tar upp synpunkter för personerna med funktionsnedsättning och deras familjer med förslag, uttalanden och ställningstaganden
 • Ser till att staden sörjer för att möjligheterna att delta och påverka är tillräckliga och lämpliga för personerna med olika funktionsnedsättningar och de personer som på olika sätt är långtidssjuka
 • Främjar kommunikationen om tjänster och möjligheter till deltagande
 • Främjar samarbetet mellan Helsingfors stad och de organisationer som arbetar med personerna med funktionsnedsättning och de långtidssjuka

Funktionsrättsrådets ledamöter 2021–2023

Representanter för föreningar för långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning i Helsingfors

Medlem Ersättare 
Helsingin kuuloyhdistys ry
Taru Reinikainen, taru.reinikainen(a)helky.fi
Anneli Salmevaara
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Veera Florica-Rajala, veera.f.rajala(a)gmail.com
Juhani Kaasinen
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Markku Poikela, markku(a)poikela.fi
Vikrotia Welling
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Ari Österberg, ari.osterberg(a)gmail.com
Venla Räty
Kehitysvammatuki 57 ry
Sari Sepponen, II varapuheenjohtaja, sari.h.sepponen(a)gmail.com
Niina Halonen-Malliarakis
Pääkaupunkiseudun Hengitys ry
Sirpa Halmela, sirpa.halmela(a)elisanet.fi
Tuula Narvola
Helsingin Reumayhdistys ry
Mikko Remes
Päivi Koivunen
Helsingin Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Päivi Seila, seilapivi(a)gmail.com
Eveliina Lafghani
Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö sr
Marco Guarino, marco.guarino(a)vamlas.fi
Ilari Kousa
Kynnys ry
Susanna Haapala, susanna(a)assistentti.info
Ulf Gustafsson

Representanter för Helsingfors stads politiska fullmäktigegrupper

Medlem Ersättare
Funktionsrättsrådets ordförande Sirpa Puhakka,  (Vänstern,)
sirpa.puhakka(a)pp2.inet.fi , tfn: 045 7731 3000
Orjo Pättiniemi
Kristiina KarhosI varapuheenjohtaja, De Gröna
kristiina.karhos(a)gmail.com
Vesa Virri
Jari Mönkkönen, Samlingspartiet
jari.monkkonen(a)gmail.com
Jaana Argillander
Katja Bärblom, SDP
katja(a)aol.fi
Mika Taberman
Marko Joensuu, Sannfinländerna
marko.joensuu65(a)gmail.com
Riikka Virta

Sakkunniga inom stadens olika sektorer

Representant Ersättare 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
kehittämisasiantuntija Tiina Larva,
tiina.larva(a)hel.fi, puh: 09 3108 5918
suunnittelija Sini Perho
Kaupunkiympäristön toimiala
esteettömyysasiamies Pirjo Tujula,
pirjo.tujula(a)hel.fi, puh: 09 3103 8410
yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula
Sosiaali- ja terveystoimiala
Tulevaisuuden Sote projektipäällikkö,
Vammaistyö, Tuomo Ratinen,
uomo.ratinen(a)hel.fi, puh: 09 3104 3155
vammaisten sosiaalityön päällikkö Jonna Weckström
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
pedagoginen asiantuntija Hanne Savunen,
hanne.savunen(a)hel.fi, 09 3102 2432
pedagoginen asiantuntija Pasi Brandt
Kaupunginkanslia
erityissuunnittelija Riikka Henriksson,
riikka.henriksson(a)hel.fi, 09 3102 5543
erityissuunnittelija (HYTE) Stina Högnabba

Funktionsrättsrådets sammanträden

Funktionsrättsrådet sammanträder våren 2023 25.4, 23.5 och 13.6.

Promemoriorna från Funktionsrättsrådets sammanträden från och med 2021 hittar du nedan.

(Promemoriorna endast på finska årligen och länkar till promemoriorna.)

Välj år
Show more

Funktionsrättsrådets utlåtanden och ställningstaganden

Funktionsrättsrådets utlåtanden och ställningstaganden från och med 2021 (endast på finska).

Välj år
Show more
07.11.2023
Vammaisneuvoston esitys julkisen liikenteen alennusten huomioinnista kuljetuspalvelujen omavastuissa (PDF)
07.11.2023
Vammaisneuvoston esitys osallistumisoikeuden laajentamisesta (PDF)
30.10.2023
Vammaisneuvoston kommentit terassiohjeeseen (PDF)
30.10.2023
Vammaisneuvoston lausunto liikuntapalveluiden visiotyöhön (PDF)
10.10.2023
Vammaisneuvoston kirje Länsisataman saattoliikenteen parantamisesta 10.10. (PDF)
05.09.2023
Vammaisneuvoston lausunto valtuutettu Rantasen talousarvioaloitteeseen vammaisten tilapäishoidon lisäämisestä 5.9. (PDF)
21.08.2023
Vammaisneuvoston kannanotto: Vammaispalveluista ei saa leikata – vammaisilla on oikeus yhdenvertaiseen elämään 21.8. (PDF)
13.06.2023
Vammaisneuvoston kannanotto tarkastuskertomuksen 2022 omaishoidon jaksamista tukevista palveluista 13.6. (PDF)
13.06.2023
Vammaisneuvoston lausunto vammaisjärjestöjen osallistamisesta sähköpotkulautojen käytön suunnitteluun 13.6. (PDF)
25.04.2023
Vammaisneuvoston lausunto erityisuimakortin myöntämiskriteereistä 25.4. (PDF)
25.04.2023
Vammaisneuvoston lausunto sosiaali- ja potilasasiamies selvitys 2022 25.4. (PDF)
25.04.2023
Vammaisneuvoston lausunto sosiaaliturvakomitean välimietintö 25.4. (PDF)
21.03.2023
Vammaisneuvosto lausunto vammaisten lasten työssäkäyvien omaishoitajien viikkolevon järjestämisestä 21.3. (PDF)
21.03.2023
Vammaisneuvoston lausunto ääniohjauksen lisäämisestä liikennevaloihin 21.3. (PDF)
30.01.2023
Vammaisneuvosto kannanotto erityisuimakortin myöntämisperusteista 30.1. (PDF)
30.01.2023
Vammaisneuvosto lausunto Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen pysäköintijärjestelyistä 30.1. (PDF)
30.01.2023
Vammaisneuvoston lausunto apuvälineeiden palautusta koskevasta valtuustoaloitteesta 30.1. (PDF)

Funktionsrättsrådets verksamhet och verksamhetsberättelser

(endast på finska)

Toimintakertomus 2022

Toimintakertomus 2021

Toimintakertomus 2017-2021