Biträdande borgmästaren Anni Sinnemäki

Förtroendevalda tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Biträdande borgmästare

Till verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki hör:

  • Markanvändning och stadsstruktur
  • Byggnader och allmänna områden
  • Tjänster och tillstånd

Räddningsverket och Affärsverket ingår i servicehelheten.

Biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn fungerar som ordförande för stadsmiljönämnden och ledamot i stadsstyrelsen.

Kontaktinformation

Telefon: 09 310 36010(Link startar ett telefonsamtal)
E-posten: anni.sinnemaki@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Adress: Norra esplanaden 11-13, PB 1, 00099 Helsingfors stad

Curriculum Vitae – Anni Sinnemäki (pdf)

Sekreterare 

Maya Sorja, tfn 09 310 36011(Link startar ett telefonsamtal)

Politisk specialmedarbetare 

Julianna Kentala, tfn +358 40 1828 243(Link startar ett telefonsamtal), julianna.kentala@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

På denna sidan

Kuva:
Anni Sinnemäki. Kuva: Pertti Nisonen

Senaste besluten

Stadsfullmäktige väljer borgmästaren och de biträdande borgmästarna bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna för sin mandatperiod.