Äldrerådet

På den här sidan

Äldrerådet är ett lagstadgat inflytelseorgan som påverkar planeringen, beredningen och uppföljningen av stadens verksamhet i frågor som är relevanta med tanke på den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, delaktighet, levnadsmiljö, boende, rörlighet eller hur de klarar av dagliga sysslor eller de tjänster som de behöver.

Helsingfors stads äldreråd består av representanter för organisationer för de äldre, stadens permanenta sakkunniga och politiska förtroendevalda. Stadsstyrelsen tillsatte det nuvarande äldrerådet 2023. Mandattiden för äldrerådet är två år.  

Beslut om tillsättande - stadsstyrelsen 2023 (Länk leder till extern tjänst)(på finska)

Äldrerådets uppgifter

Äldrerådet har till uppgift att säkerställa den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka:

  • genom att ta upp den äldre befolkningens synpunkter i form av förslag, utlåtanden och ställningstaganden
  • genom att delta i utarbetandet av stadens lagstadgade välfärdsplan för att stödja den äldre befolkningen
  • genom att följa upp att kommunen, när den utvecklar tjänster, ser till att tjänsterna är tillräckliga och lämpliga för de äldre              
  • genom att för sin del främja kommunikationen om tjänster och möjligheter till deltagande samt
  • genom att främja samarbetet mellan Helsingfors stad och de organisationer som arbetar med de äldre.

Äldrerådets ledamöter 2023-2025

Liisa Hangonmäki, Helsingin Kunnalliset Eläkeläiset
Susanna Lehtovaara, Jade-yhteisö ry 
Erik Wallin, Samrådet i SPF Helsingfors rf
Pirkko Linder, Helsingfors kyrkliga samfällighet  
Pirjo-Liisa Kangasniemi, Helsingin kansallinen senioripiiri ry
Maarit Turu-Gromoff, Helsingfors Minnesförening rf  
Marja Ruotsalainen, Huvudstadsregionens närståendevårdare rf

Olli Salin, Pensionärerna rf, Helsingfors distriktsorganisation, 

vice ordförande

Lahja Sjöblom, Pensionstagarnas Centralförbund PCF, Helsingfors distrikt
Representanter för organisationer
Reetta Angelvo-Riipinen, Sannfinländarna
Vesa Paavonen, SDP
Päivi Riihilahti-Syvänen, Samlingspartiet
Jussi Silvonen, Vänsterförbundet

Auni-Marja Vilavaara, De Gröna; 

ordförande

Representanter för stadens fullmäktigegrupper
Tommi Sulander, ledande sakkunnig, stadskansliet 
Silva Siponkoski, utvecklingsplanerare, kultur- och fritidssektorn
Sari Tenni, utbildningschef, fostrans- och utbildningssektorn

Seija Meripaasi, 

direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster, social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Pirjo Tujula, 

tillgänglighetsombudsman, stadsmiljösektorn

Permanenta sakkunniga som staden utsett

Äldrerådets sammanträden

 

Äldrerådet sammanträder på våren 2024: 31.1., 28.2., 27.3., 24.4., och 29.5.

Promemoriorna från äldrerådets sammanträden från och med 2021 hittar du nedan (endast på finska). 

Välj år

Äldrerådets utlåtanden och ställningstaganden 

 

Äldrerådets förslag, utlåtanden och ställningstaganden från och med 2021 hittar du nedan (endast på finska).

Välj år
30.11.2023
Vanhusneuvoston lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12810, Jollaksen ja Hevossalmen suojeltavat pientalot (PDF)
30.11.2023
Vanhusneuvoston lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12833, Haaga, Kivihaantie 5 (PDF)
24.11.2023
Vanhusneuvoston lausunto Pitäjämäen, Valion alueen asemakaavan muutoksesta (PDF)
09.11.2023
Vanhusneuvoston lausunto asemakaavan muutoksesta Alppilan pohjoisosassa, Savonkadun ympäristössä (PDF)
02.10.2023
Vanhusneuvoston lausunto asemakaavan muutosehdotukseen nro 12861, Herttoniemi, Roihuvuorentie (PDF)
02.10.2023
Vanhusneuvoston lausunto asemakaavan muutosehdotuksen nro 12870, Toukola, Arabianranta, Jan-Magnus Janssonin aukio 5 ja 6 (PDF)
11.09.2023
Vanhusneuvoston lausunto vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun voimaantulosäännöksen muuttamisesta (PDF)
03.05.2023
Vanhusneuvoston lausunto erityisuimakortin kriteereistä 3.5.2023 (PDF)
03.05.2023
Vanhusneuvoston lausunto sähköpotkulautojen sääntelyyn liittyvästä toivomusponnesta 3.5.2023 (PDF)
12.04.2023
Vanhusneuvoston kannanotto omaishoidon tuen palveluista 12.4.2023 (PDF)
12.04.2023
Vanhusneuvoston lausunto sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2022 12.4.2023 (PDF)
16.03.2023
Vanhusneuvoston lausunto kaupunginhallitukselle 75-vuotiaiden itsenäisyysjuhlaa koskevasta aloitteesta 16.3.2023 (PDF)
16.03.2023
Vanhusneuvoston lausunto kaupunginhallitukselle aloitteesta gerontologisista sairaanhoitajista terveysasemille 16.3.2023 (PDF)
16.03.2023
Vanhusneuvoston lausunto kaupunginhallitukselle liikennevalojen äänimerkkejä koskevasta aloitteesta 16.3.2023 (PDF)
15.02.2023
Vanhusneuvoston lausunto kaupunginhallitukselle Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen pysäköintijärjestelyistä 15.2.2023 (PDF)
26.01.2023
Sarjalippukokeiluun tarvitaan seniorialennus – pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteinen kannanotto 26.1.2023 (PDF)
18.01.2023
Vanhusneuvoston lausunto apuvälineiden palautusta koskevasta valtuustoaloitteesta 18.1.2023 (PDF)
14.12.2022
Vanhusneuvoston aloite ikääntymisrajoituksen poistamisesta tulevasta vammaispalvelulaista 14.12.2022 (PDF)
12.12.2022
Vanhusneuvoston arviointi Helsingin vanhuspalveluista vuoden 2021 osalta 12.12.2022 (PDF)
30.11.2022
Vanhusneuvoston lausunto monikielisen seniorikeskuksen perustamista koskevasta valtuustoaloitteesta 30.11.2022 (PDF)
04.11.2022
Vanhusneuvoston esitys pormestarille Ikäystävällisten kaupunkien verkostoon liittymisestä 4.11.2022 (PDF)
21.09.2022
Vanhusneuvoston lausunto seniorien maksuttomia liikuntapalveluja koskevasta valtuustoaloitteesta 21.9.2022 (PDF)
14.06.2022
Vanhusneuvoston lausunto sote-toimialan palvelustrategiasta 14.6.2022 (PDF)
20.05.2022
Vanhusneuvoston lausunto kuljetustuen laajentamista koskevasta valtuustoaloitteesta 20.5.2022 (PDF)
20.05.2022
Vanhusneuvoston lausunto senioritalojen rakentamista koskevasta kuntalaisaloitteesta 20.5.2022 (PDF)
18.05.2022
Vanhusneuvoston aloite vesiliikunnan maksuttomuudesta ikääntyneille kaudella 2022-2023 18.5.2022 (PDF)
18.05.2022
Vanhusneuvoston lausunto vanhusneuvoloita koskevasta valtuustoaloitteesta 18.5.2022 (PDF)
11.05.2022
Vanhusneuvoston lausunto rollaattorin kanssa matkustamista koskevasta valtuustoaloitteesta 11.5.2022 (PDF)
11.05.2022
Vanhusneuvoston lausunto sosiaali- ja potilasasiamiesten raportista v. 2021 11.5.2022 (PDF)
06.04.2022
Vanhusneuvoston kannanotto Helsingin terveysasemien tilanteesta 6.4.2022 (PDF)
06.04.2022
Vanhusneuvoston aloite Seniori-infon palvelujen saatavuuden parantamisesta vieraskielisille 6.4.2022 (PDF)
14.02.2022
Vanhusneuvoston lausunto lääkärin käyntimaksujen poistamista koskevasta valtuustoaloitteesta 14.2.2022 (PDF)
14.02.2022
Vanhusneuvoston lausunto rintasyöpäseulontoja koskevasta valtuustoaloitteesta 14.2.2022 (PDF)
30.01.2022
Vanhusneuvoston vastaus kyselyyn iäkkäiden toimintakyvyn edistämisestä 30.1.2022 (PDF)
21.01.2022
Vanhusneuvoston lausunto kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnoksesta 21.1.2022 (PDF)
21.01.2022
Vanhusneuvoston vastaus tarkastuslautakunnalle kotihoidon palveluita koskevaan tietopyyntöön 21.1.2022 (PDF)
18.01.2022
Vanhusneuvoston lausunto Messukeskuksen asemakaavamuutosta koskevasta toivomusponnesta 18.1.2022 (PDF)
12.01.2022
Vanhusneuvoston lausunto Koivusaaren asemakaavaa koskevasta toivomusponnesta 12.1.2022 (PDF)

Äldrerådets verksamhetsberättelser 

 

Äldrerådets verksamhetsberättelser hittar du nedan (endast på finska).

Toimintakertomus 2022 (pdf)

Toimintakertomus 2021 (pdf)

Toimintakertomus 2017-2021 (pdf)