Kungörelser och annonser

Välj år
16.7.2024 11:47
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om bulleranmälan, Lilla Hoplaxviken och Gamla Bruna-kärr, Brunakärr
15.7.2024 13:50
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Egentliga Finland, VARELY/2205/2023
15.7.2024 9:11
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Egentliga Finland, VARELY/1023/2024, VARELY/1026/2024
12.7.2024 15:37
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan Sågkvarnsbrinken, Vik
11.7.2024 8:41
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och -tillsyn om rengöring av förorenad jord, Mellersta Böle bangård
11.7.2024 8:35
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Kampen Barnhemsgatan
10.7.2024 10:25
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och -tillsyn om rengöring av förorenad jord, Grundsundsvägen
10.7.2024 10:18
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och -tillsyn om rengöring av förorenad jord, Fölisön
10.7.2024 9:40
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Busholmen
8.7.2024 14:08
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan Tattaråsvägen och Malms flygfält
8.7.2024 9:32
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Regeringsgatan 7, Gloet
5.7.2024 15:09
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/14073/2023
4.7.2024 12:53
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om rengöring av förorenad jord Tjärholmsnäset 3
3.7.2024 15:42
Valitus, Vaasan hallinto-oikeus, päätös 22.12.2021 nro 422/2021, ESAVI – Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 22.12.2021 nr 422/2021, RFV i Södra Finland 
3.7.2024 14:49
Valitus, Vaasan hallinto-oikeus, päätös 16.7.2021 nro 225/2021, korjattu päätös 3.7.2024, ESAVI – Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 16.7.2021 nr 225/2021, rättat beslut 3.7.2024, RFV i Södra Finland 
3.7.2024 8:50
Cyklar tagna i förvar 5/7 2024
3.7.2024 8:43
Fordon tagna i förvar 5/7 2024
2.7.2024 12:11
Valitus, Vaasan hallinto-oikeus, päätös 16.7.2021 nro 225/2021, ESAVI – Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 16.7.2021 nro 225/2021, RFV i Södra Finland
2.7.2024 10:38
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan Västrahamnsgatan 1, Busholmen
2.7.2024 8:42
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Djurgårdsvägen 8, Berghäll
1.7.2024 13:45
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Pohjoisniementie 3
1.7.2024 10:01
Beslut om godkännande av tomtindelningar 1.7.2024
1.7.2024 9:45
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om rengöring av förorenad jord Södra Postparken, Postrutten 1
28.6.2024 14:46
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Porkalagatan mellan Tallbergsgatan - Västrahamnsgatan
28.6.2024 14:42
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Porkalagatan mellan Västrahamnsgatan - Västerleden
28.6.2024 14:38
Offentlig delgivning om godkännande av Omreglering av cykeltrafik på Porkalagatan mellan Västerleden - Gräsviksgatan
28.6.2024 14:34
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för den västra delen av Mellungsbackavägen
28.6.2024 14:31
Offentlig delgivning om godkännande av Förtydligande av arrangemang av körriktningar vid infart till parkeringsområde för tung trafik P4 i Nordsjö hamncentrum
28.6.2024 14:26
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Hagnäs torg
28.6.2024 14:24
KUNGÖRELSE OM ANSÖKAN OM FÖRÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND
28.6.2024 12:00
Offentlig delgivning om godkännande av Uppförande av körhinder i östra delen av Maskinverkstad
28.6.2024 11:49
Offentlig delgivning om godkännande av Utmärkning av en spårvagnshållplats på Ilmalagränden för hållplatsen Ilmalatorget
28.6.2024 11:43
Offentlig delgivning om godkännande av Parkeringsarrangemang på Olympiastadionsplatsen
28.6.2024 8:21
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Botby och Björnholmen
27.6.2024 14:44
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om rengöring av förorenad jord, Hermanstadsstranden
27.6.2024 14:23
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om bulleranmälan, Sörnäs
27.6.2024 14:13
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om bulleranmälan, Högholmen
27.6.2024 12:14
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om bulleranmälan, Gloet
27.6.2024 10:02
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Bortre Tölö, Hellsinki Metal Fes-tival
27.6.2024 8:34
Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om bulleranmälan, Barnhemsgatan 11
27.6.2024 7:48
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Työväen Asunto-Oy Tuki
26.6.2024 11:39
Meddelande om kungörelse, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/35585/2023
25.6.2024 13:00
Godkännande av detaljplan: Staffansby, Malms handelsväg 30 och Nyåkersstigen 6
25.6.2024 12:56
Godkännande av detaljplan: Kampen, Gardes lasarettets kvarter
24.6.2024 13:15
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Tuulimäenrinne
24.6.2024 11:55
Rättelse av stavningen av namn på parker och öppna platser i tio olika stadsdelar
20.6.2024 14:44
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Helsingin Sinikaisla
20.6.2024 12:50
Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 18.5.2022 nro 141/2022, RFV i Södra Finland
20.6.2024 12:39
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Grönbensgränden
20.6.2024 12:06
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för ändhållplatsarrangemang på Samhällsvägen
20.6.2024 11:54
Offentlig delgivning om godkännande av Förbjudning av U-sväng på Eliel Saarinens väg i korsningen av parallellgatan till Vichtisvägen
20.6.2024 9:33
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Verkstadsgatan 2b, Hermanstad
20.6.2024 8:27
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, MIdnight Run Helsinki, Senatstorget
20.6.2024 8:27
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Kronohagen
19.6.2024 12:33
Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, tomterna norr om Enåsvägen och Nordvästpassagen
19.6.2024 11:34
Meddelande om kungörelse, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/1274/2024
19.6.2024 11:18
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Mariegatan 23, Kronohagen
19.6.2024 9:17
Markanvändningsdirektörens beslut om undantag, Kronohagen
18.6.2024 12:41
Detaljplan framlagd: Kampen, Mannerheimvägen 6
18.6.2024 12:14
Godkännande av detaljplan: Gardesstaden, Högbergsgatan 45
18.6.2024 10:27
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan Gårdsbackavägen 20, Gårdsbacka
18.6.2024 8:52
Offentlig delgivning av Suezgatan, gatuplan, Västra hamnen
17.6.2024 9:21
Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Notuddens villor
17.6.2024 9:11
Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Område för Östra centrums grundskola och gymnasium
14.6.2024 13:27
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om rengöring av förorenad jord Skatudden
14.6.2024 13:23
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Konalanrinne 1-2
14.6.2024 13:17
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Haahkatie 16
14.6.2024 13:14
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Paciuksenkaari 16
14.6.2024 13:06
Skomakarböle, Stapelstaden: Förslag till gatuplan hålls framlagt 19.6–2.7.2024
14.6.2024 12:46
Offentlig delgivning om godkännande av Utmärkning av korsningsrutnät i korsningen av Skogsbackavägen och Stenhagsvägen
14.6.2024 12:39
Offentlig delgivning om godkännande av Utmärkning av en lastplats framför Stora Robertsgatan 46 och boendeparkeringsplatser framför Albertsgatan 15
14.6.2024 12:37
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Aleksis Kivis gata mellan Sturegatan och Tavastvägen
14.6.2024 12:36
Offentlig delgivning om godkännande av Trafikregleringsplan för Kånalagränden
14.6.2024 12:29
Meddelande om kungörelse, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, 639/06.060.602.6020/2024
14.6.2024 9:50
Offentlig delgivning om godkännande av Specificering av parkeringsarrangemang i östra ändan av Ljusterstigen
14.6.2024 9:49
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om rengöring av förorenad jord, Sockenbacken, Strömbergsparken
14.6.2024 8:52
Meddelande om kungörelse, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/5114/2024
13.6.2024 11:01
Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan Bjälkgatan 2, Södervik, Sörnäs
13.6.2024 10:34
Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan Katarinegatan 3, Kronohagen
12.6.2024 14:18
Detaljplan som trätt i kraft: Berghäll, Broholmen, Hagnäskajen 6
11.6.2024 12:47
Detaljplan framlagd: Böle, Haga, Skogsbackavägen
11.6.2024 11:56
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy / Svanströmsgränden 1a
10.6.2024 13:57
Detaljplan framlagd: Böle, Västra tornområdet i Mellersta Böle
10.6.2024 13:31
Kampen:Förslag till gatuplaner är framlagda 12.–25.6.2024
6.6.2024 10:20
Detaljplan framlagd: Malm, Malms skolcampus
5.6.2024 13:54
Godkännande av detaljplan: Degerö, Skyddsplan för småhus i Jollas och Hästnäs
31.5.2024 13:57
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Arhopuisto
31.5.2024 9:18
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Keijukaistenpolku 6
31.5.2024 8:21
Utkasten till gatu- och parkplaner för Norra cykelbanan framlagda för påseende mellan Kottby station och Åggelbyvägen 5–18.6.2024
29.5.2024 15:34
Detaljplan framlagd: Nordsjö, Kulturkvarteret
29.5.2024 10:57
Detaljplan framlagd: Kottby, Louhivägen 3
28.5.2024 13:09
Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Utbyggnad av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande
28.5.2024 13:03
Detaljplan som trätt i kraft: Västrahamnen, Västrahamns terminal 1
28.5.2024 10:28
Havsrastböle: Förslag till Pärnugatans gatuplan framlagt för påseende 29.5–11.6.2024
27.5.2024 10:50
Utkast till parkplan för Kungseksparken (mellan Kungseksvägen och Långforsgränden) finns för påseende 29.5–12.6.2024
27.5.2024 9:53
Utkast till gatu- och parkplan för Havsrastböle för påseende 29.5–18.6.2024
24.5.2024 11:47
Detaljplan framlagd: Malm, Malms bygata 3
23.5.2024 18:38
Informationsmöte för allmänheten om utkastet till vägplan för anslutningen vid Åboleden (riksväg 1) och Hoplaxvägen 30.5.2024
23.5.2024 15:45
Godkännande av detaljplan: Drumsö, Storsvängen 24, 26 och 28
22.5.2024 14:27
Detaljplan framlagd: Ultuna, Landbo småhusområde
21.5.2024 12:46
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Leagatan 3
20.5.2024 9:53
Malm, Nedre Malm: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 22.5.-4.6.2024
20.5.2024 9:47
Utkastet till gatuplan för Övre Malms torg framlagt för påseende 22.5–6.6.2024
20.5.2024 9:42
Staffansby: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 22.5–4.6.2024
17.5.2024 15:18
Detaljplan framlagd: Munksnäs, Fiskartorpsvägen 3
16.5.2024 21:40
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Paciuksenkaari 16
15.5.2024 19:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Haahkatie 16
15.5.2024 18:26
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Konalanrinne 1-2
15.5.2024 13:47
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Tuulimäenrinne
14.5.2024 14:51
Detaljplan framlagd: Botby, Sandarsvägen 20 och 22
14.5.2024 14:28
Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Vällingklocksvägen 4
14.5.2024 14:18
Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Mjölnarvägen 10
14.5.2024 13:55
Ett utkast till parkplan för området mellan gång- och cykelleden vid stamväg 50 (ring III) och Löparvägen finns för påseende 15.–28.5.2024
10.5.2024 13:49
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Taavetti Laitisen katu 9
10.5.2024 10:31
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy RM-talo 60 Klaavuntie 5 ja 7
9.5.2024 17:40
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Rapakivenkuja 3-4-5
9.5.2024 17:33
Meddelande om beslut om rökningsförbud för KOy Järvenpään Pajalan Mylly
8.5.2024 13:31
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy / Svanströmsgränden 1a
8.5.2024 12:53
Detaljplan framlagd: Åggelby, Åggelbyvägens omgivning
6.5.2024 11:06
Utkastet till parkplan för Landtullsparken respektive gatuplan för Kämnersvägen är framlagt 8.–21.5.2024
3.5.2024 13:14
Anbudsförsäljning av beslagtagna fordon 15.5.2024
30.4.2024 13:14
Godkännande av detaljplan: Degerö, Notuddens villor
30.4.2024 13:08
Godkännande av detaljplan: Botby, Område för Östra centrums grundskola och gymnasium
29.4.2024 9:32
Detaljplan framlagd: Bocksbacka, Eskosvägen, Säterivägen och Bocksbackaplanen
26.4.2024 10:59
Storskog, Jakobacka: Utkast till parkplan framlagt för påseende 1–14.5.2024
25.4.2024 12:28
Europaparlamentsvalet förrättas söndag 9.6.2024
25.4.2024 12:10
FÖRHANDSRÖSTNING VID EUROPAPARLAMENTSVALET
25.4.2024 11:30
Utkastet till gatuplan för Atlantplatsen framlagt för påseende 1–-21.5.2024
25.4.2024 11:16
Utkast till gatuplaner för Mellungsbacka framlagda för påseende 1–14.5.2024
24.4.2024 14:36
Godkännande av detaljplan: Berghäll, Hagnäskajen 6
23.4.2024 12:24
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Arhopuisto
22.4.2024 13:28
Detaljplan framlagd: Kronohagen, Mauritzgatan 1b och 3a
22.4.2024 11:54
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Keijukaistenpolku 6
19.4.2024 10:02
Storskog, Henriksdal: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 24.4–7.5.2024
17.4.2024 13:21
Detaljplan framlagd: Nordsjö, Heteniityn koulu
17.4.2024 8:03
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Tiirismaantornit
16.4.2024 15:14
Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Näshöjdens västra del
16.4.2024 15:03
Detaljplan som trätt i kraft: Sörnäs, Sörnässtranden
15.4.2024 10:27
Planeringen av Pärnugatan och gångarna i Ole Kandelins park har påbörjats, utkasten till park- och gatuplaner är framlagda för påseende 17.–30.4.2024
15.4.2024 10:01
Utkastet till gatuplanen på sträckan Idrottsgatan–Nordenskiöldsgatan på Grejusgatan och utkastet till parkplanen för Idrottslunden är framlagda för allmänheten 17.–30.4.2024
12.4.2024 14:24
Rättelse av kungörelse från 4.4.2024: Detaljplan som delvis trätt i kraft: Munksnäs, Haga, Hoplaksvägens gatuområde med omgivning
12.4.2024 13:42
Utkast till parkplan för Kungseksparken (banavsnittet längs långforsvägen från Vandas sida) är framlagt 17.–30.4.2024
12.4.2024 12:39
Planeringen av Pärnugatan och gångarna i Ole Kandelins park har påbörjats, utkasten till park- och gatuplaner är framlagda för påseende 17.–30.4.2024
11.4.2024 12:18
Vallgård: Telegrafistbrons förslag till gatuplan framlagt 24.4.–7.5.2024
10.4.2024 8:49
Nedre Malms park – invånarmöte 24.4.2024 och planutkasten framlagda för påseende 18.4–5.5.2024
9.4.2024 14:33
Utkast till Principer för naturvård, del 1 Skogar framlagt och tillgänglig för kommentarer den 28.4. 2024 fram tills
8.4.2024 14:24
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy RM-talo 60 Klaavuntie 5 ja 7
8.4.2024 12:30
Utkast till gatuplan för gator som omger Kampens central för hälsa och välbefinnande framlagda 10.–23.4.2024
8.4.2024 12:09
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Koskelan Veljestupa
8.4.2024 10:17
Godkännande av detaljplan: Botby, Utbyggnad av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande
8.4.2024 10:13
Godkännande av detaljplan: Västrahamnen, Västrahamns terminal 1
8.4.2024 9:39
Kronohagen: Riddaregatans förslag till gatuplan framlagt 10–23.4.2024
5.4.2024 10:41
Meddelande om NTM-centralen i Nylands kungörelse om inledande av planering: Förbättring av korsningen mellan Åboleden (Rv 1) och Hoplaksvägen, vägplan, Helsingfors
4.4.2024 10:53
Detaljplan framlagd på nytt: Bortre Tölö, Råholmsvägen 6
3.4.2024 12:17
Botby, Botby gård: Förslag till gatuplan framlagt för påseende 10–23.4.2024
3.4.2024 9:47
Detaljplan som delvis trätt i kraft: Munksnäs, Haga, Hoplaksvägens gatuområde med omgivning
2.4.2024 13:25
Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Hertonäs, Björnjägarområdet
2.4.2024 8:26
Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Granöstigen 4a
28.3.2024 14:46
Detaljplan som trätt i kraft: Sockenbacka, Ärilsvägen 7, 9, 11, 13 och 15
28.3.2024 14:23
Detaljplan som trätt i kraft: Arielgatans verksamhetskvarter
28.3.2024 14:10
Meddelande om uppbådskungörelse 2024
28.3.2024 10:57
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Furumogränden 1 och 3
28.3.2024 10:50
Detaljplan som trätt i kraft: Hertonäs, Borgbyggarvägen 6
28.3.2024 9:43
Detaljplan som trätt i kraft: Forsby, Forsby skola och daghem
28.3.2024 9:07
Utkasten till gatuplaner för Svenvägen, Svärdstigen, Glavgränden och Befallningsmansgränden framlagda för påseende 3.–16.4.2024
26.3.2024 14:09
Detaljplan framlagd: Sockenbacka, Mejerivägen 5
25.3.2024 18:17
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för KOy Järvenpään Pajalan Mylly
25.3.2024 8:38
Sörnäs, Fiskehamnen: namngivning av gata
21.3.2024 21:32
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Rapakivenkuja 3-4-5
21.3.2024 9:16
Godkännande av detaljplan: Botby, Mjölnarvägen 10
21.3.2024 9:08
Godkännande av detaljplan: Kårböle, Vällingklocksvägen 4
20.3.2024 12:52
Utkast till gatuplaner för Brändö bro och Österleden mellan Brandö bro och Brandövägen framlagt 27.3.–9.4.2024
20.3.2024 0:15
Parkplaneringen för Landtullsparken har inletts – välkommen på promenadrundtur
18.3.2024 16:00
Detaljplan framlagd: Malm, Smedsbacka
18.3.2024 14:49
Gatuplanutkast till gatorna i Beckfabrikskvarteren framlagda 20.3–7.4.2024
15.3.2024 13:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Paciuksenkaari 19
14.3.2024 13:09
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Pukinpiennar
14.3.2024 13:02
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Taavetti Laitisen katu 9
13.3.2024 14:35
Detaljplan framlagd: Botby, Kajaneborgsvägen 4
13.3.2024 11:23
Västra hamnen, Busholmen: Förslag till gatuplan framlagt 20.3–9.4.2024
12.3.2024 14:57
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Snickaregatan 11
8.3.2024 14:39
Planutkast för gator och parker i området vid Västra Hamnen tillgängliga 13.–26.3.2024
8.3.2024 13:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Tiirismaantornit
6.3.2024 15:59
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Koskelan Veljestupa
6.3.2024 13:24
Mejlans, Lillhoplax: Förslag till gatuplan framlagt för påseende 13.–26.3.2024
5.3.2024 14:38
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Talvitammi
5.3.2024 13:17
Detaljplan framlagd: Botby, Väderkvarnsvägen 5a
5.3.2024 9:07
Helsingfors luftvårds- och bullerbekämpningsplan 2024–2029 finns till påseende 6.3.–5.4.2024
29.2.2024 14:21
Detaljplan framlagd: Gloet, Norra Esplanaden 37
29.2.2024 13:32
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Snickareporten
27.2.2024 14:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kirkkoherrantie 5
27.2.2024 9:59
Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Näshöjdens västra del
27.2.2024 9:51
Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Sörnässtranden
26.2.2024 13:28
Detaljplan framlagd: Kronohagen, Norra kajen 12
26.2.2024 12:31
Hermanstad, Hermanstadsstranden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 28.2–12.3.2024
26.2.2024 12:16
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/322/2022
26.2.2024 12:09
Grundläggande renovering av Övre Malms torg framlagt 27.2.–19.3.2024
26.2.2024 11:42
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Ogelin Verso III, Helsinki
22.2.2024 13:32
Detaljplan framlagd: Domarby, Utvidgning av Svedängens allemans golfbana
21.2.2024 14:32
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Helsingin Ula
21.2.2024 13:55
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Palovartijantie 1–7
21.2.2024 13:02
Detaljplan framlagd: Bortre Tölö, Barnets borg
21.2.2024 11:48
Detaljplan framlagd: Böle, Magistratsporten 2
19.2.2024 13:07
Detaljplan framlagd: Västra hamnen, Östersjögatans och Lepakkoplatsens verksamhetslokaler
19.2.2024 9:16
Utkast till gatuplanen för Riddaregatan mellan Kyrko- och redsgatan tillgängligt 28.2–12.3.2024
16.2.2024 14:44
Fortsättning av områdesvist undantag gällande vindsbyggande i bostadshöghus
16.2.2024 12:40
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Markkinatie 7
15.2.2024 13:06
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Kiskontie 17 ja 19
14.2.2024 11:55
Vägplan om anslutning av Västerleden (stamväg 51) till Hamntunneln mellan Lemisholmsvägen–Porkkalagatan
13.2.2024 10:24
Informationsmöte för allmänheten om anslutning av Hamntunneln till Västerleden 29.2. och planutkasten framlagt för påseende
8.2.2024 11:42
Offentlig delgivning av godkännande av byggförbud, Västra Hertonäs
8.2.2024 11:34
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Västra Hertonäs
8.2.2024 10:36
Detaljplan framlagd: Kårböle, Arrendevägen 2, 4 och 6
7.2.2024 15:13
Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Granöstigen 4a
7.2.2024 14:50
Godkännande av detaljplan: Arielgatans verksamhetskvarter
7.2.2024 14:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Paciuksenkaari 19
7.2.2024 11:56
Godkännande av detaljplan: Sockenbacka, Ärilsvägen 7, 9, 11, 13 och 15
6.2.2024 10:19
Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Borgbyggarvägen 6
6.2.2024 10:14
Godkännande av detaljplan: Nordsjö, Furumogränden 1 och 3
6.2.2024 9:42
Godkännande av detaljplan: Forsby, Forsby skola och daghem
5.2.2024 11:16
Detaljplan som trätt i kraft: Hertonäs, Kasbergsvägen
5.2.2024 9:56
Utkastet till parkplan för Hjulstensparken framlagt för påseende 7–20.2.2024
5.2.2024 9:07
Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Kasåkern, Flänsvägen 4
2.2.2024 16:35
Mejlans: namngivning av körförbindelse
2.2.2024 15:25
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Ahjokuja 2
2.2.2024 13:30
Skatudden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 7–20.2.2024
2.2.2024 9:56
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vanha Viertotie 12
1.2.2024 13:36
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Pukinpiennar
1.2.2024 13:12
Vik, Viksstranden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 7–20.2.2024
1.2.2024 12:47
Utkastet till gatuplan för norra delen av Paciussvängen framlagt för påseende 7.–20.2.2024
31.1.2024 15:12
Detaljplan som trätt i kraft: Vik, Landbågegränden 2
31.1.2024 12:46
Detaljplan framlagd: Mellungsby, Västerkullavägens norra del och Bredbergets kvartershus med omnejd
29.1.2024 12:20
Meddelande om kungörelse, 29.1.2024-6.3.2024, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/18196/2023
29.1.2024 8:50
Bocksbacka: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 31.1–13.2.2023
24.1.2024 13:15
Utkast till parkplaner för Hongasmossparken och Gräsfjärilsparken framlagda för påseende 24.1–6.2.2024
23.1.2024 16:27
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kirkkoherrantie 5
23.1.2024 10:59
Detaljplan som trätt i kraft: Bocksbacka, Malm, Marknadsvägen 25 och 27
23.1.2024 9:38
Utkast till parkplan för Hesperiaparken och Hagasundsparken framlagt för påseende 24.1–13.2.2024
19.1.2024 13:23
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Helsingin Ula
19.1.2024 10:47
Utkastet till planen för upprustningen av hundparken i Botby är framlagt 24.1.–6.2.2024
19.1.2024 10:02
Utkast till gatuplan för Suezgatan mellan Stillahavsgatan och Busholmskajen framlagt 24.1–6.2.2024
18.1.2024 12:00
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Palovartijantie 1–7
17.1.2024 14:40
Detaljplan framlagd: Haga, Västra Haga
17.1.2024 14:20
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As Oy Kuusistonlinnantie 1, Helsinki
17.1.2024 9:16
Detaljplan framlagd: Gardesstaden, Kaserntorgets affärsbyggnad, Kaserngatan 19a
16.1.2024 9:58
Parkplan för Lekparken Viiri och Tilkängen finns för påseende 17–30.1.2024
15.1.2024 13:36
Detaljplan framlagd: Skomakarböle, Storskog, Allaktivitetshusen vid Parkstads stationsområde
15.1.2024 9:47
Skatudden: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 17.−30.1.2024
12.1.2024 13:46
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Markkinatie 7
12.1.2024 8:46
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Iiluodonkulma
10.1.2024 9:00
Detaljplan framlagd: Malm, Malmbågen 23
9.1.2024 14:47
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Villeberget
9.1.2024 10:50
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Hallkullaudden och Notholmen
9.1.2024 10:18
Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Stickelvägen 12
9.1.2024 10:10
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Kiilletie 5
9.1.2024 10:05
Allmän delgivning : Meddelande om beslut i ärende angående avloppsnätområde för dagvatten
8.1.2024 16:00
Detaljplan framlagd på nytt: Storskog, Soppen 13 och 15
8.1.2024 15:12
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Majavatie 7
8.1.2024 15:09
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Huovitie 10
8.1.2024 8:20
Detaljplan framlagd: Botby, Nåldammsvägen 7
4.1.2024 12:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Talvitammi
29.12.2023 13:31
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ahjokuja 2
22.12.2023 13:59
Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Runebergsgatan 2
21.12.2023 14:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ogelin Verso III, Helsinki
21.12.2023 8:57
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vanha Viertotie 12
20.12.2023 14:52
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Isonnevantie 10-12-14
20.12.2023 14:46
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Ruusutarhantie 2-4
20.12.2023 14:39
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Tubize
20.12.2023 14:29
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As. Oy Porttikuja 3 ja 5
20.12.2023 14:19
Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Kasbergsvägen
20.12.2023 13:31
Godkännande av detaljplan: Botby, Flänsvägen 4
20.12.2023 13:25
Godkännande av detaljplan: Vik, Landbågegränden 2
20.12.2023 10:39
Delgeneralplan framlagd: Vårdö
20.12.2023 10:04
Godkännande av detaljplan: Bortre Tölö, Tölö torg
19.12.2023 13:47
Offentlig delgivning om godkännande av parkplan
18.12.2023 13:18
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Mellunpeura
18.12.2023 9:44
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Koroistentie 5
15.12.2023 12:00
Presidentvalet förrättas söndag 28.1.2024
15.12.2023 11:38
Detaljplan som trätt i kraft: Kottby, Lyckovägen 18
15.12.2023 11:09
Förhandsröstning vid presidentvalet
15.12.2023 9:13
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Kiskontie 17 ja 19
14.12.2023 15:22
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab VMY 1801
14.12.2023 15:11
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab på Gevaldigervägen 16a
14.12.2023 14:56
Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40
14.12.2023 11:15
Byggnadstillsynstaxa
14.12.2023 6:52
Helsingfors stad beviljar understöd
12.12.2023 14:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Taimistontie 9
11.12.2023 13:23
Asemakaavan hyväksyminen: Pukinmäki, Malmi, Markkinatie 25 ja 27
8.12.2023 10:13
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vaakatie 3
7.12.2023 21:41
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Huovitie 10
7.12.2023 17:50
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Majavatie 7
5.12.2023 14:36
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Timmerdammsvägen 2, 4, 6, 8 och Gesällgränden 1
4.12.2023 10:00
Meddelande om beslut om rökningsförbud för As Oy Helsingin Varjakka
1.12.2023 12:22
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Norra Böle, Mellersta Böle, Södra Postparken
1.12.2023 11:30
Detaljplan framlagd: Gardestaden, Fabiansgatan 8
29.11.2023 11:00
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Mellersta tornområdet i Böle
28.11.2023 13:58
Detaljplan framlagd: Brunakärr, Pargasvägen 15 och 17
27.11.2023 13:37
Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Jollasvägen 64
27.11.2023 12:51
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-oy Iiluodonkulma
27.11.2023 10:09
Utkast till parkplan för Skaldeparken framlagt för påseende 29.11–12.12.2023
24.11.2023 13:13
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aaria
24.11.2023 12:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As Oy Kuusistonlinnantie 1, Helsinki
22.11.2023 14:02
Malm: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 29.11–12.12.2023
22.11.2023 12:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-Oy Luoteisväylä 32
21.11.2023 13:46
Parker i stadsdelen Mellungsbacka: utkast till parkplan för Dikesparken och Spikbergsparken finns framlagda 22.11–7.12.2023
21.11.2023 12:32
Parkplaneringen av området kring dammarna i Jakobacka och Fagersta har inletts, utkastet är framlagt för påseende 22.11.−5.12.2023
20.11.2023 18:46
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Isonnevantie 10-12-14
20.11.2023 17:55
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Ruusutarhantie 2-4
20.11.2023 15:49
Godkännande av detaljplan: Malm, Stickelvägen 12
20.11.2023 14:59
Detaljplan framlagd: Gardesstaden, Högbergsgatan 45
20.11.2023 11:06
Detaljplan framlagd: Botby, Område för Östra centrums grundskola och gymnasium
17.11.2023 13:23
Utkast till planer för gator på Skatudden framlagda 22.11–5.12.2023
17.11.2023 10:54
Detaljplan framlagd: Kampen, Främre Tölö, Områden i Kampen och kvarteret 411 i Alkärr
16.11.2023 13:57
Dal: Utkast till gatuplaner framlagda för påseende 22.11.–5.12.2023
16.11.2023 13:44
Gatuplan för Larsbackagränd för påseende 22.11.–5.12.2023
15.11.2023 11:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Mellunpeura
15.11.2023 10:05
Detaljplan framlagd: Munksnäs, Sockenbacka, Väverivägen 4 och 6 med närområden
15.11.2023 9:55
Detaljplan framlagd: Haga, Stenhagenvägen 5
14.11.2023 17:10
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As. Oy Porttikuja 3 ja 5
14.11.2023 15:51
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Tubize
14.11.2023 10:16
Leikkipuisto Kimmon puistosuunnitelmaluonnos esillä 15.11.–3.12.
13.11.2023 11:51
Parkplanen för totalrenovering av Linnankoskiparken presenteras 15–28.11.2023
13.11.2023 11:35
Plantukast för parkplan för Museiparkens lekplats framlagt för påseende
13.11.2023 10:59
Utkast till gatu- och parkplaner för Hermanstadsstranden framlagt för påseende 15–28.11.2023
13.11.2023 9:37
Utkastet till gatuplan för Madetojagränden framlagt för påseende 15.–28.11.2023
10.11.2023 11:50
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 7
9.11.2023 12:20
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 2
8.11.2023 15:56
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Kiilletie 5
8.11.2023 12:12
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab/VMY 1801
8.11.2023 11:08
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gevaldigervägen 16a
6.11.2023 17:08
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Koroistentie 5
6.11.2023 16:32
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rummunlyöjä
6.11.2023 16:25
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Maiju Lassilantie 2
6.11.2023 10:02
Detaljplan framlagd: Degerö, Skyddsplan för småhus i Jollas och Hästnäs
3.11.2023 11:45
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Riitankuja 2
3.11.2023 10:58
Detaljplan som trätt i kraft: Vik, Viksstrandens energikvarter
1.11.2023 14:20
Malm, Rönnbacka: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 8–21.11.2023
1.11.2023 9:35
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bellavista
1.11.2023 9:20
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för As Oy Helsingin Varjakka
31.10.2023 14:27
Utkast till gatuplan för gatukvarteren vid Botby gårds köpcentrum framlagt till påseende 1.-14.11.2023
31.10.2023 9:48
Utkastet till parkplan för Gjutängsplanen framlagt för påseende 1.11–14.11.2023
31.10.2023 8:27
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Emil
30.10.2023 12:49
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy RM-talo 59 Soittajantie 3
30.10.2023 12:09
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Haapaperhonen
30.10.2023 10:43
Gatuplan för Sörnäsgatan torg för påseende 8.–21.11.2023
29.10.2023 16:08
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vaakatie 3
26.10.2023 10:22
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/Malmin kauppatie 4a
26.10.2023 9:43
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 5
25.10.2023 14:21
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Taimistontie 9
24.10.2023 13:33
Detaljplan framlagd: Munksnäs, Granöstigen 4a
24.10.2023 10:17
Meddelande om hörande i ärende gällande avloppsnätområde för dagvatten
23.10.2023 15:26
Detaljplan som trätt i kraft: Berghäll, Andra linjen 10
23.10.2023 14:27
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Timmerdammsvägen 2, 4, 6, 8 och Gesällgränden 1
20.10.2023 14:39
Godkännande av detaljplan: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40)
20.10.2023 11:50
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aaria
19.10.2023 15:48
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Alppihovi
19.10.2023 8:58
Utkasten till gatuplan för Gamla Borgåvägen framlagda för påseende 25.10–7.11.2023
18.10.2023 12:33
Detaljplan som trätt i kraft: Sörnäs, Hanaholmen, Energikvarter
17.10.2023 11:21
Porkalagatans förslag till gatuplan framlagt på nytt för påseende 25.10–14.11.2023
17.10.2023 11:05
Godkännande av detaljplan: Böle, Mellersta tornområdet i Böle
17.10.2023 10:55
Godkännande av detaljplan: Böle, Norra Böle, Mellersta Böle, Södra Postparken
13.10.2023 9:03
Planutkast för Svartbäcksparken framlagt för påseende 17.10.−10.11.2023
11.10.2023 14:55
Staffansby, Mosabacka: Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 18.–31.10.2023
11.10.2023 14:48
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-Oy Luoteisväylä 32
9.10.2023 11:37
Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Steniusplanens område
6.10.2023 10:06
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Puustellinaukio
5.10.2023 11:49
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Topelius
5.10.2023 11:34
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Ryytikuja 5
4.10.2023 15:13
Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Larsbackagränd 3 samt Centnergränden 2 och 4
4.10.2023 10:55
Detaljplan framlagd: Åshöjden, Böle, Vallgård, Norra delen av Alphyddan kring Savolaxgatan
3.10.2023 16:43
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 7
3.10.2023 15:58
Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Rönnbacka köpcentrumområde
3.10.2023 10:17
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Radiogatan 15 och 20
2.10.2023 15:34
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Maiju Lassilantie 2
2.10.2023 12:58
Godkännande av detaljplan: Degerö, Guldkronbåget
2.10.2023 12:01
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Rummunlyöjä
2.10.2023 11:23
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Emil
2.10.2023 11:08
Detaljplan framlagd: Sockenbacka, Ärilsvägen 7, 9, 11, 13 och 15
2.10.2023 10:32
Utkastet till plan för Viksplanen framlagt för påseende 4–17.10.2023
29.9.2023 14:49
Godkännande och ikraftträdande av byggförbud: Vallgård
29.9.2023 9:07
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 2
27.9.2023 10:55
Degerö: Parken Wiiriberget framlagt för påseende 29.9.–13.10.2023
26.9.2023 15:13
Detaljplan som trätt i kraft: Bocksbacka, Säteriporten 3, Säterivägen 7-9, Madetojagränden 1 och Björnkärrsvägen 12
26.9.2023 14:12
Detaljplan framlagd på nytt: Degerö, Notuddens villor
25.9.2023 14:24
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy Isonpellontie 4
25.9.2023 13:58
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingin kaupungin asunnot Oy Lapinlahdenkatu 27
25.9.2023 9:44
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Hiittistenkulma
21.9.2023 15:15
Detaljplan framlagd: Åggelby, Åggelby centrumkvarteren
20.9.2023 14:28
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bellavista
20.9.2023 13:24
Offentlig delgivning om godkännande av parkplan
20.9.2023 12:31
Stadsmiljönämndens beslut om undantags, Gloet
20.9.2023 10:11
Utkastet till gatuplan för Telegrafistbron framlagt för påseende 27.9–10.10.2023
19.9.2023 13:08
Detaljplan framlagd: Munksnäs, Näshöjdens västra del
19.9.2023 9:03
Utkastet till parkplan för Marinkasernsparken framlagt för påseende 20.9–3.10.2023
18.9.2023 11:37
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Alppihovi
18.9.2023 10:47
Detaljplan framlagd: Domarby, Sexmansvägens och Blossgrändens omgivning
17.9.2023 19:20
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Haapaperhonen
17.9.2023 16:46
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy RM-talo 59 Soittajantie 3
17.9.2023 13:25
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/Malmin kauppatie 4a
15.9.2023 10:15
Munksnäs, Gamla Munksnäs:Förslag till gatuplaner framlagda för påseende 20.9–3.10.2023
14.9.2023 13:15
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Riitankuja 2
13.9.2023 14:30
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto-oy Tollinpolku
12.9.2023 14:47
Planutkastet för ombyggnaden av hundinhägnaden på Kvarnfärdsvägen och för den nya friluftsleden som byggs i området är framlagt för påseende 13–26.9.2023
11.9.2023 14:31
Utkast till gatuplan framlagt för påseende för Mosstigen mellan Lavvägen och Pingststårket 13.–26.9.2023
11.9.2023 10:09
Utkast till gatuplan för Sörnäsgatan torg 13.–26.9.2023
11.9.2023 9:59
Böle, Västra Böle: Hallåmansgatans förslag till gatuplan framlagt för påseende 13.–26.9.2023
11.9.2023 9:51
Utkast till gatuplan för Larsbackagränd 13.–26.9.2023
8.9.2023 14:56
Detaljplan framlagd: Hertonäs, Kasbergsvägen
7.9.2023 14:13
Detaljplan framlagd: Nordsjö, Furumogränden 1 och 3
7.9.2023 9:29
Detaljplan framlagd: Botby, Utbyggnad av Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande
6.9.2023 15:07
Godkännande av detaljplan: Drumsö, tomterna norr om Enåsvägen och Nordvästpassagen
6.9.2023 15:04
Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Haga, Hoplaksvägens gatuområde med omgivning
6.9.2023 15:00
Godkännande av detaljplan: Haga, Sockenbacka, Haga rondell och Vichtisvägen
6.9.2023 14:56
Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Hanaholmen, Energikvarter
6.9.2023 14:10
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Pajamäentie 1, 3 ja 5
6.9.2023 13:52
Detaljplan framlagd: Gumtäkt, Gumtäktsspetsen
5.9.2023 18:15
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
5.9.2023 10:57
Utkast till parkplan för utegymmet på Fågelsångsvägen framlagt för påseende 13.–26.9.2023
4.9.2023 14:58
Detaljplan framlagd: Majstad, Jan-Magnus Janssons plats 5 och 6
4.9.2023 11:09
Utkast till gatuplan för gatukvarteren vid Malms flygplats finns för påseende 6–19.9.2023
31.8.2023 9:25
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Keinutie 11
30.8.2023 15:03
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Vähäntuvantie 5
29.8.2023 13:47
Detaljplan framlagd: Bocksbacka, Malm, Marknadsvägen 25 och 27
29.8.2023 8:35
Detaljplan framlagd: Malm, Stickelvägen 12
28.8.2023 13:38
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Puustellinaukio
24.8.2023 15:39
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Ryytikuja 5
24.8.2023 15:15
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Topelius
24.8.2023 11:51
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Kantelevägen 8
23.8.2023 10:25
Detaljplan som trätt i kraft: Brunakärr, Haga, Hoplaxporten
23.8.2023 10:20
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Havsrastböle, östra delen
23.8.2023 9:04
Meddelande om ansökan om inlösningstillstånd, Fingrid Abp
22.8.2023 15:25
Detaljplan framlagd: Berghäll, Hagnäskajen 6
22.8.2023 11:21
Godkännande av detaljplan: Drumsö, Bruksviksparkens västra del
22.8.2023 7:51
Godkännande av detaljplan: Malm, Rönnbacka köpcentrumområde
21.8.2023 14:26
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Hiittistenkulma
21.8.2023 11:29
Detaljplan framlagd: Mejlans, Tallvägen 14
21.8.2023 9:49
Detaljplan framlagd: Storskog, Området vid Spårstigen och Mjödgranden
17.8.2023 10:14
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Gunnel Nymans gata 5
16.8.2023 10:41
Ständerhusparken och lekplatsen renoveras sommaren 2025
15.8.2023 14:47
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Lappviksgatan 27
15.8.2023 9:32
Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Daghemmet Tuulis omgivning
15.8.2023 7:13
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy/Isonpellontie 4
14.8.2023 15:35
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Helsingin Asumisoikeus Oy/Isonpellontie 4
11.8.2023 11:45
Detaljplan framlagd: Kårböle, Vällingklocksvägen 4
10.8.2023 12:53
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Steniuksentie 23
10.8.2023 9:07
Munksnäs: Utkastet till en gatuplan för riestigen framlagd för påseende 16.–29.8.2023
7.8.2023 10:47
Detaljplan framlagd: Sörnäs, Arielgatans verksamhetskvarter
7.8.2023 8:46
Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Daghemmet Hertta och Hertabacken
7.8.2023 8:41
Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Malmgård, Hongasmossa, Malmgårdstoppen
2.8.2023 14:08
Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Ultramaringränden 2 och 4
1.8.2023 13:19
Detaljplan som trätt i kraft: Västra hamnen, Gräsvikens internationella skola
1.8.2023 12:00
Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Nordsjö gård
1.8.2023 9:56
Detaljplan som trätt i kraft: Gloet, Unionsgatan 28
31.7.2023 15:25
Detaljplan som trätt i kraft: Mejlans, Talluddsvägen 2 och 4
31.7.2023 11:16
Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Tavastvarpsvägens, Ilvägens och Knysgrändens område
26.7.2023 16:21
Meddelande om hörande i ärendet angående rökningsförbud för Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab
25.7.2023 14:08
Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6
28.6.2023 13:15
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/42040/2021
27.6.2023 15:37
Detaljplan framlagd: Malm, Beckfabrikskvarteren 2
26.6.2023 9:16
Detaljplan framlagd: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40)
22.6.2023 14:49
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/8838/2023
22.6.2023 13:43
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/48808/2022
20.6.2023 18:05
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/23517/2022
8.6.2023 5:44
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/16147/2023
6.6.2023 12:22
Godkännande och ikraftträdande av byggnadsordning
2.6.2023 16:49
Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 02.06.2023 nr 733/2023
23.5.2023 6:48
Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland, UUDELY/2808/2023
17.5.2023 16:14
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/16543/2023
17.5.2023 15:41
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/47574/2023
17.5.2023 7:25
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/37747/2022
13.5.2023 8:18
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/34269/2022
9.5.2023 6:27
Helsingfors inleder en gemensam beredning av ansökan om statsunderstöd för ordnande av mathjälpsverksamhet
2.5.2023 13:38
Besvär, Vasa förvaltningsdomstol, beslut 14.2.2023 nr 29/2023, RFV i Södra Finland
5.4.2023 12:21
Offentlig delgivning om godkännande av gatuplaner
23.3.2023 10:04
Böle: Utkastet till en gatuplan för Hallåmansgatan finns för påseende 29.3.–18.4.2023
21.2.2023 13:01
Riksdagsvalet förrättas söndag 2.4.2023
21.2.2023 12:21
Förhandsröstning vid riksdagsvalet
10.2.2023 15:26
Meddelande om kungörelse, regionförvaltningsverket i Södra Finland, ESAVI/47228/2022
2.2.2023 16:04
Byggförbudsområde: Berghäll, Fågelsång område