Helsingfors stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige är Helsingfors stads högsta beslutsfattande organ. De utses genom kommunalval vart fjärde år. Stadsfullmäktige har ansvar för stadens verksamhet och ekonomi.

Fullmäktige fattar beslut om den reglerande förvaltningsstadgan (pdf), de långvariga målen för Helsingfors stads verksamhet och ekonomi i stadsstrategin samt stadens årliga budget, det vill säga fördelningen av pengar till stadens olika verksamheter.

Fullmäktige fattar beslut om vilka organ som finns i kommunen, deras sammansättning, samt hur befogenheter och uppgifter delas mellan de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna. Läs mer: Vem fattar beslut och om vad?

Stadsfullmäktige har 85 ledamöter som representerar olika politiska grupper. Alla fullmäktigeledamöter har en ersättare. Mandatperioden för nuvarande fullmäktige är 2021–2025.

Kuva:
Kaupunginvaltuuston kokous kesäkuussa 2023. Kuva: Sakari Röyskö

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Video: Nyaste fullmäktigesammanträdet

The next meeting will be held at 29.5.2024 14:50

Du kan se en inspelning av fullmäktigesammanträdet här. När du går till Helsingforskanalen via Alla videor-länken ser du även beslut med anknytning till sammanträdet och kan bläddra bland inläggen i sammanträdet.

Kaupunginvaltuuston kokous 9/15.5.2024

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
29.05.2024 18:00 Öppna föredragningslistan
05.06.2024 18:00 Möte flyttade, gammal tid: 12.06. 18:00
19.06.2024 16:00
28.08.2024 18:00
11.09.2024 18:00
25.09.2024 18:00
09.10.2024 18:00
23.10.2024 18:00
06.11.2024 18:00
13.11.2024 18:00
27.11.2024 16:00
11.12.2024 16:00

Medlemmar: Stadsfullmäktige