Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige är Helsingfors stads högsta beslutsfattande organ. De utses genom kommunalval vart fjärde år. Stadsfullmäktige har ansvar för stadens verksamhet och ekonomi.

Fullmäktige fattar beslut om den reglerande förvaltningsstadgan (pdf), de långvariga målen för Helsingfors stads verksamhet och ekonomi i stadsstrategin samt stadens årliga budget, det vill säga fördelningen av pengar till stadens olika verksamheter.

Fullmäktige fattar beslut om vilka organ som finns i kommunen, deras sammansättning, samt hur befogenheter och uppgifter delas mellan de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna. Läs mer: Vem fattar beslut och om vad?

Stadsfullmäktige har 85 ledamöter som representerar olika politiska grupper. Alla fullmäktigeledamöter har en ersättare. Mandatperioden för nuvarande fullmäktige är 2021–2025.

Stadsfullmäktige samlas för fullmäktigeperiodens halvtidsseminarium

Fullmäktigeseminariet för Helsingfors stadsfullmäktige hålls torsdagen–fredagen den 15–16 juni. Seminariet är en halvtidsgranskning av genomförandet av stadsstrategin Läge för tillväxt, som godkänts för fullmäktigeperioden 2021–2025.

Tidtabellen och presentationsmaterialet (på finska) för seminariet har publicerats på webbplatsen för fullmäktigeseminariet på hel.fi/valtuustoseminaari.

Kuva:
Kaupunginvaltuuston kokous kesäkuussa 2023. Kuva: Sakari Röyskö

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Video: Nyaste fullmäktigesammanträdet

The next meeting will be held at 11.10.2023 17:50

Du kan se en inspelning av fullmäktigesammanträdet här. När du går till Helsingforskanalen via Alla videor-länken ser du även beslut med anknytning till sammanträdet och kan bläddra bland inläggen i sammanträdet.

Kaupunginvaltuuston kokous 15/27.9.2023

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
11.10.2023 18:00
01.11.2023 18:00
15.11.2023 16:00
22.11.2023 18:00
13.12.2023 16:00

Medlemmar: Stadsfullmäktige