Helsingfors stadsstyrelse

Stadsstyrelsen
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen lyder under stadsfullmäktige. Den leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen svarar även för beredningen av fullmäktiges beslut, representerar staden i olika sammanhang och använder allmän behörighet i ärenden där det inte finns stadgar eller bestämmelser om beslutsfattandet. Stadsstyrelsen svarar för samordningen av hela stadens verksamhet. 

Borgmästaren är ordförande för stadsstyrelsen. De biträdande borgmästarna är ledamöter i stadsstyrelsen och de övriga ledamöterna utses av fullmäktige. Stadsfullmäktige väljer stadsstyrelsens övriga 10 ledamöter och ersättare bland fullmäktigeledamöterna och ersättarna.

Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Mandatperiod är två år.

Stadsstyrelsen har även två sektioner:

På denna sidan

Kuva:
Kaupunginhallitus: Kuva: Sakari Röyskö

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
27.05.2024 16:00 Möte flyttade, gammal tid: 27.05. 16:00 Öppna föredragningslistan
03.06.2024 16:00
06.06.2024 08:00
10.06.2024 16:00
17.06.2024 16:00
24.06.2024 16:00
12.08.2024 16:00
19.08.2024 16:00
26.08.2024 16:00
02.09.2024 16:00
09.09.2024 16:00
16.09.2024 16:00
23.09.2024 16:00
30.09.2024 16:00
07.10.2024 16:00
14.10.2024 16:00 Möte inställt
21.10.2024 16:00
28.10.2024 16:00
04.11.2024 16:00
11.11.2024 16:00
18.11.2024 16:00
25.11.2024 16:00
02.12.2024 16:00
09.12.2024 16:00
16.12.2024 16:00

Medlemmar: Stadsstyrelsen