Jämställdhets- och likabehandlingskommittén

På den här sidan

Stadsstyrelsen tillsatte 2023 den nuvarande jämställdhets- och likabehandlingskommittén som består av politiska förtroendevalda. Kommittén har 11 ledamöter. Varje ledamot har en personlig suppleant. Kommitténs mandatperiod är två år (2023–2025).

Stadsstyrelsen tillsätter kommittéer för uppföljningen av teman som överskrider gränserna för olika sektorer. Kommittéerna har ingen direkt beslutsbefogenhet.

3Beslut om tillsättande – stadsstyrelsen 21.8.202 (på finska)

Kommitténs uppgifter

  • Kommittén bidrar till att integration av likabehandling och jämställdhet mellan kön blir genomgående principer i all stadens verksamhet och alla tjänster.
  • Kommittén främjar, följer upp och utvärderar förverkligandet av jämställdhet för alla kön och motverkandet och avskaffandet av diskriminering på grund av kön, könsuttryck och könsidentitet i Helsingfors stads verksamhet och tjänster.
  • Kommittén främjar, följer upp och utvärderar hur jämställdheten förverkligas samt
  • att Helsingfors stads verksamhet och stadens tjänster motverkar och avskaffar diskrimineringen i enlighet med de diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen.
  • Kommittén följer upp och utvärderar genomförandet av planen för jämställdhet och likabehandling i tjänsterna på stadsnivå.
  • Kommittén gör upp förslag samt ger utlåtanden och ställningstaganden till andra aktörer i staden för att främja och förverkliga jämställdheten och likabehandlingen.

Kommitténs ledamöter och personliga suppleanter 2023–2025

Ledamot Suppleant

Zahra Karimy, 

ordförande 

(Gröna)

Anssi Järvinen (Gröna)

Seida Sohrabi, 

vice ordförande

 (Saml)

Joona Haavisto (Saml)
Petra Urasto (Saml) Janne Koivunen (Saml)
Timo Vuori (Saml) Rhoda Korpijärvi (Saml)
Lauri Skön (Saml) Maria Miala (Saml)
Iris Flinkkilä (Gröna) Abdulkadir Isak (Gröna)
Milo Toivonen (Gröna) Riikka Leinonen (Gröna)
Mojibur Doftori (Gröna) Sini Kaartinen (Gröna)
Mari Laasio (SDP) Tuomas Järvinen (SDP)
Minna Majaniemi (VF) Ahmad Noor Hassan (VF)
Tyko Hertzberg (SFP) Byoma Tamrakar (SFP)

Kommitténs sammanträden

 

Jämställdhets- och likabehandlingskommittén sammanträder på våren 2024: 18.1, 29.2., 21.3., 25.4, 23.5.

Protokollen från kommitténs tidigare sammanträden hittar du nedan (endast på finska).

Välj år
Show more

Kommitténs utlåtanden och ställningstaganden

Kommitténs utlåtanden och ställningstaganden hittar du nedan (endast på finska).