Hoppa till huvudinnehåll

Biträdande borgmästaren Paavo Arhinmäki

Kultur- och fritidssektorn
Förtroendevalda tjänsteinnehavare

Till verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn Paavo Arhinmäki hör:

  • Kulturservicehelheten, som omfattar kulturcentralen, museerna, orkestern och biblioteket. Servicehelheten preciseras vid den fortsatta beredningen.
  • Idrottsservicehelheten, som ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingområdet.
  • Ungdomsservicehelheten, som står för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn fungerar som ordförande för kultur- och fritidsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.

Kontaktinformation

Telefon: 09 310 36030
E-posten: paavo.arhinmaki@hel.fi
Adress: Norra esplanaden 11-13, PB 1, 00099 Helsingfors stad

Sekreterare 

Nina Hokkanen, tfn 09 310 36031

Specialmedarbetare 

Lotta Staffans, tfn 040 550 4946, lotta.staffans@hel.fi

På denna sidan

Kuva:
Paavo Arhinmäki

Senaste besluten

Stadsfullmäktige väljer borgmästaren och de biträdande borgmästarna bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna för sin mandatperiod.