Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Biträdande borgmästaren Paavo Arhinmäki

Förtroendevalda tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Kultur- och fritidssektorn Biträdande borgmästare

Till verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn Paavo Arhinmäki hör:

  • Kulturservicehelheten, som omfattar kulturcentralen, museerna, orkestern och biblioteket. Servicehelheten preciseras vid den fortsatta beredningen.
  • Idrottsservicehelheten, som ansvarar för idrotten och idrottspolitiken, för ordnandet av motion och idrott, för idrottsanläggningarna och för campingområdet.
  • Ungdomsservicehelheten, som står för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn fungerar som ordförande för kultur- och fritidsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.

Kontaktinformation

Telefon: 09 310 36030(Link startar ett telefonsamtal)
E-posten: paavo.arhinmaki@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Adress: Norra esplanaden 11-13, PB 1, 00099 Helsingfors stad

Curriculum Vitae – Paavo Arhinmäki (pdf)

Sekreterare 

Nina Hokkanen, tfn 09 310 36031(Link startar ett telefonsamtal)

Specialmedarbetare 

Lotta Staffans, tfn 040 550 4946(Link startar ett telefonsamtal), lotta.staffans@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

På denna sidan

Kuva:
Paavo Arhinmäki

Senaste besluten

Stadsfullmäktige väljer borgmästaren och de biträdande borgmästarna bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna för sin mandatperiod.