Bygglov och åtgärdstillstånd som chefen för konstruktionsenheten beslutar om