Biträdande borgmästare Daniel Sazonov

Förtroendevalda tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Biträdande borgmästare

Till verksamhetsområdet för biträdande borgmästaren för social-, hälsovårds- och räddningssektorn Daniel Sazonov hör:

  • Familje- och social-tjänster
  • Hälsovårds- och missbrukartjänster
  • Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
  • Räddningstjäster

Biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn fungerar som ordförande för social-, hälsovårds- och räddningsnämnden och ledamot i stadsstyrelsen.

Kontaktinformation

Telefon: 09 310 36040 (Link startar ett telefonsamtal)
E-posten: daniel.sazonov@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)
Adress: Pohjoisesplanadi 11-13, PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

Curriculum Vitae – Daniel Sazonov (pdf)

Sekreterare

Sari Pääkkönen, tfn 09 310 36041(Link startar ett telefonsamtal)

Specialmedarbetare

Jeremias Nurmela, tfn 040 167 7008(Link startar ett telefonsamtal), jeremias.nurmela@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

 

 

På denna sidan

Kuva:
Daniel Sazonov

Senaste besluten

Stadsfullmäktige väljer borgmästaren och de biträdande borgmästarna bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna för sin mandatperiod.