Tomtindelningar som chefen för teamet fastighetsförrättningar beslutar om