Beslutsfattande

Blädra bland beslutsfattare

Verkställande direktör
Centralförvaltningen - Affärsverket byggtjänsten
Verkställande direktör
Centralförvaltningen - Affärsverket ekonomiförvaltningen
Verkställande direktör
Centralförvaltningen - Affärsverket företagshälsan
Bostadsprogramchef
Centralförvaltningen - Boende
Enhetschef
Centralförvaltningen - Byggteknik
Delaktighetsdirektör
Centralförvaltningen - Delaktighetsenheten
Utvecklingschef
Centralförvaltningen - Digitala tjänster
Digitaliseringsdirektör
Centralförvaltningen - Digitaliseringsenheten
Enhetschef
Centralförvaltningen - Ekonomi- och administrations enhet
Finansdirektör
Centralförvaltningen - Ekonomi- och planeringsavdelningen
Budgetchef
Centralförvaltningen - Ekonomistyrning
Finanschef
Centralförvaltningen - Finansiering
Forskningschef
Centralförvaltningen - Forskning och analyser
SV_Yksikön päällikkö
Centralförvaltningen - Företagstjänster
Förvaltningsdirektör
Centralförvaltningen - Förvaltning
Förvaltningsdirektör
Centralförvaltningen - Förvaltningsavdelningen
Informationshangeringschef
Centralförvaltningen - Informationshanteringenheten
Statistik- och Informationstjänstchef
Centralförvaltningen - Informationstjänst och rapporter
Chef för intern revision
Centralförvaltningen - Intern revision
Strategichef
Centralförvaltningen - Kaupunkistrategiayksikkö
SV_Kehittämispäällikkö
Centralförvaltningen - Kehittämispalvelut
Koncernstyrningschef
Centralförvaltningen - Koncernstyrning
Verkställande direktör
Centralförvaltningen - Ledningen
Enhetschef
Centralförvaltningen - Logistik
SV_Matkailupäällikkö
Centralförvaltningen - Matkailu ja kohdepalvelut
Enhetschef
Centralförvaltningen - Miljövård
Enhetschef
Centralförvaltningen - Multiservice
Näringslivsdirektör
Centralförvaltningen - Näringslivsavdelningen
Områdesbyggnadschef
Centralförvaltningen - Områdesbyggande
Personaldirektör
Centralförvaltningen - Personalavdelningen
Revisionsdirektör
Centralförvaltningen - Revisionskontoret
Stadsjurist
Centralförvaltningen - Rättstjänsten
SV_Palveluesihenkilö, kartoituspalvelut
Centralförvaltningen - SV_Kartoituspalvelut
SV_Palveluesihenkilö, neuvontapalvelut
Centralförvaltningen - SV_Neuvontapalvelut
SV_Palveluesihenkilö, nuorten osaamisen ja uraohjauksen palvelut
Centralförvaltningen - SV_Nuorten osaamisen ja uraohjauksen palvelut
SV_Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, korkea-aste
Centralförvaltningen - SV_Osaamisen ja uraohjauksen palvelut, korkea-aste
SV_Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste
Centralförvaltningen - SV_Osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste
SV_Sovittelutoiminnan päällikkö
Centralförvaltningen - SV_Sovittelu
SV_Palveluesihenkilö, työhön kuntouttavat palvelut 2
Centralförvaltningen - SV_Työhön kuntouttavat palvelut 2
SV_Palvelupäällikkö 1
Centralförvaltningen - SV_Työllisyyspalvelut
SV_Palvelupäällikkö 2
Centralförvaltningen - SV_Työllisyyspalvelut
SV_Työllisyysjohtaja
Centralförvaltningen - SV_Työllisyyspalvelut
Helsingforstilläggplanerare
Centralförvaltningen - SV_Työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet
SV_Tiimipäällikkö, työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet
Centralförvaltningen - SV_Työnantajille myönnettävät taloudelliset tuet
Kommunikationschef, extern kommunikation
Centralförvaltningen - SV_Ulkoinen viestintä
Direktör för personalpolitiken
Centralförvaltningen - SV_Vastuullinen työnantaja
Kommunikationsdirektör
Centralförvaltningen - SV_Viestintäosasto
Stadsfaktaservicechef
Centralförvaltningen - Stadsfaktaserviceenheten
Kanslichef
Centralförvaltningen - Stadskansliet
Enhetschef
Centralförvaltningen - Stadstekniskt byggande
Enhetschef
Centralförvaltningen - Stadstekniskt underhåll
Strategidirektör
Centralförvaltningen - Strategiavdelningen
Enhetsdirektör
Centralförvaltningen - Telefon- och välbefinnandetjänster
Servicechef, tjänster för rekrytering och början av arbetssökandet
Centralförvaltningen - Tjänster för rekrytering och början av arbetssökandet
Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö
Centralförvaltningen - Turvallisuus- ja valmiustiimi
Upphandlingsdirektör
Centralförvaltningen - Upphandlingar och konkurrensutsättning
SV_Yksikön päällikkö
Centralförvaltningen - Yritysten toimintaympäristöt
Stäng

Chef för de gemensamma tjänsterna
Kultur- och fritidssektorn - Biblioteksnätverkets gemensamma tjänster
Chef för bibliotekstjänsterna
Kultur- och fritidssektorn - Biblioteksservicehelheten
Chef för centrumbiblioteket
Kultur- och fritidssektorn - Centrumbiblioteket Ode
Forskningschef
Kultur- och fritidssektorn - Enheten för kulturarv
Kulturmiljöchef
Kultur- och fritidssektorn - Enheten för kulturarv
Chefen för friluftstjänster
Kultur- och fritidssektorn - Friluftstjänster
Förvaltningschef
Kultur- och fritidssektorn - Förvaltningstjänster
Museidirektör
Kultur- och fritidssektorn - Helsingfors stadsmuseum
Intendenten
Kultur- och fritidssektorn - Helsingfors stadsorkester
Idrottsdirektör
Kultur- och fritidssektorn - Idrottsservicehelheten
Sektorchef, kultur och fritid
Kultur- och fritidssektorn
Kulturdirektör
Kultur- och fritidssektorn - Kulturservicehelheten
Motionstjänstchef
Kultur- och fritidssektorn - Motionsaktivering
Idrottsanläggningsschefen
Kultur- och fritidssektorn - Motionsställen
Områdeschefen
Kultur- och fritidssektorn - Norra ungdomsarbetet
Chef för områdesbibliotekstjänsterna
Kultur- och fritidssektorn - Områdesbibliotekstjänsterna
Partnerskapschefen
Kultur- och fritidssektorn - Partnerskapsenheten
Enhetschef
Kultur- och fritidssektorn - Tjänsten främjande av kultur
Enhetschef
Kultur- och fritidssektorn - Tjänsten kulturcentrum
Ungdomsdirektören
Kultur- och fritidssektorn - Ungdomsservicehelheten
Områdeschefen
Kultur- och fritidssektorn - Västra ungdomsarbetet
Områdeschefen
Kultur- och fritidssektorn - Östra ungdomsarbetet
Stäng

Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Aurinkolahden peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Aurinkolahden peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Aurinkolahden peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Botby grundskola
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Brändö gymnasium
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Brändö lågstadieskola 
Rektor, Campus 1
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 1
Utbildningschef, Utbildningsenhet 1-1
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 1
Utbildningschef, Utbildningsenhet 1-2
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 1
Utbildningschef, Utbildningsenhet 1-3
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 1
Utbildningschef, Utbildningsenhet 1-4
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 1
Utbildningschef, Utbildningsenhet 1-5
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 1
Utbildningschef, Utbildningsenhet 1-6
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 1
Rektor, Campus 2
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 2
Utbildningschef, Utbildningsenhet 2-1
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 2
Utbildningschef, Utbildningsenhet 2-2
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 2
Utbildningschef, Utbildningsenhet 2-3
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 2
Utbildningschef, Utbildningsenhet 2-4
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 2
Utbildningschef, Utbildningsenhet 2-5
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 2
Utbildningschef, Utbildningsenhet 2-6
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 2
Rektor, Campus 3
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 3
Utbildningschef, Utbildningsenhet 3-1
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 3
Utbildningschef, Utbildningsenhet 3-2
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 3
Utbildningschef, Utbildningsenhet 3-3
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 3
Utbildningschef, Utbildningsenhet 3-4
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 3
Utbildningschef, Utbildningsenhet 3-5
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 3
Utbildningschef, Utbildningsenhet 3-6
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 3
Rektor, Campus 5
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 5
Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-1
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 5
Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-2
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 5
Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-3
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 5
Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-4
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 5
Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-5
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 5
Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 5
Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-7
Sektorn för fostran och utbildning - Campus 5
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Degerö lågstadieskola
Chef för den fria bildningen
Sektorn för fostran och utbildning - Den fria bildningen
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Drumsö lågstadieskola
Ekonomi- och planeringsdirektör
Sektorn för fostran och utbildning - Ekonomi- och planeringstjänster
Chef för elevvården
Sektorn för fostran och utbildning - Elevvårdstjänster i förskoleundervisning och grundläggande utbildning
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Etu-Töölön lukio
Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildingen
Sektorn för fostran och utbildning - Fri bildning och gymnasieutbildning
Förvaltningsdirektör
Sektorn för fostran och utbildning - Förvaltnings- och stödtjänster
Förvaltningschef
Sektorn för fostran och utbildning - Förvaltningstjänster
Chef för den grundläggande utbildningen
Sektorn för fostran och utbildning - Grundläggande utbildning
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Grundskolan Norsen
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Gymnasiet Lärkan
Chef för gymnasieutbildning
Sektorn för fostran och utbildning - Gymnasieutbildning
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Haagan peruskoulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Helsingin kielilukio
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Helsingin kielilukio
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Helsingin kielilukio
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Helsingin kuvataidelukio
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Helsingin luonnontiedelukio
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Helsingin luonnontiedelukio
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Helsingin luonnontiedelukio
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Helsingin medialukio
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Helsingin medialukio
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Helsingin medialukio
rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Hertsikan ala-asteen koulu
rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Herttoniemenrannan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Hietakummun ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Hiidenkiven peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Hoplaxskolan
Dataförvaltningsdirektör
Sektorn för fostran och utbildning - Informationshanteringstjänster
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Itäkeskuksen peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Jätkäsaaren peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Kaisaniemen ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Kallion lukio
Rektor, Campus 4
Sektorn för fostran och utbildning - Kampus 4
Utbildningschef, Utbildningsenhet 4-1
Sektorn för fostran och utbildning - Kampus 4
Utbildningschef, Utbildningsenhet 4-2
Sektorn för fostran och utbildning - Kampus 4
Utbildningschef, Utbildningsenhet 4-3
Sektorn för fostran och utbildning - Kampus 4
Utbildningschef, Utbildningsenhet 4-4
Sektorn för fostran och utbildning - Kampus 4
Utbildningschef, Utbildningsenhet 4-5
Sektorn för fostran och utbildning - Kampus 4
Utbildningschef, Utbildningsenhet 4-6
Sektorn för fostran och utbildning - Kampus 4
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Kankarepuiston peruskoulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Kannelmäen peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Kannelmäen peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Kannelmäen peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Karviaistien koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Katajanokan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Keinutien ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Konalan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Konepajan lukio ja aikuislukio
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Kontulan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Kottby lågstadieskola
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Kruununhaan yläasteen koulu
rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Kruunuvuorenrannan peruskoulu
rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Kulosaaren ala-asteen koulu
Klientavgiftschef
Sektorn för fostran och utbildning - Kundavgifter och fakturering
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Laajasalon peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Laajasalon peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Laajasalon peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Laakavuoren ala-asteen koulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Latokartanon peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Latokartanon peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Lauttasaaren ala-asteen koulu
Direktör för lokaltjänster
Sektorn för fostran och utbildning - Lokaltjänster
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Maatullin peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Malminkartanon ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Malmin peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Meilahden ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Meilahden yläasteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Mellunmäen ala-asteen koulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Merilahden peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Merilahden peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Merilahden peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Minervaskolan
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Munkkiniemen ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Munkkivuoren ala-asteen koulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Myllypuron peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Myllypuron peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Myllypuron peruskoulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Mäkelänrinteen lukio
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Mäkelänrinteen lukio
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Mäkelänrinteen lukio
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Månsas lågstadieskola
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Naulakallion koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Nordsjö lågstadieskola
Områdeschef inom småbarnspedagogiken
Sektorn för fostran och utbildning -
Områdeschef för grundläggande ubildning 1
Sektorn för fostran och utbildning - Områdestjänster i grundläggande utbildning område 1
Områdeschef för grundläggande ubildning 2
Sektorn för fostran och utbildning - Områdestjänster i grundläggande utbildning område 2
Områdeschef för grundläggande ubildning 3
Sektorn för fostran och utbildning - Områdestjänster i grundläggande utbildning område 3
Områdeschef för grundläggande ubildning 4
Sektorn för fostran och utbildning - Områdestjänster i grundläggande utbildning område 4
Områdeschef för grundläggande ubildning 5
Sektorn för fostran och utbildning - Områdestjänster i grundläggande utbildning område 5
Områdeschef för grundläggande ubildning 6
Sektorn för fostran och utbildning - Områdestjänster i grundläggande utbildning område 6
Områdeschef för grundläggande ubildning 7
Sektorn för fostran och utbildning - Områdestjänster i grundläggande utbildning område 7
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Outamon koulu
Direktör för personaltjänster
Sektorn för fostran och utbildning - Personaltjänster
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Pihkapuiston ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Pihlajamäen ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Pihlajiston ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Pikku Huopalahden ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Pitäjänmäen peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Pohjois-Haagan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Poikkilaakson ala-asteen koulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Porolahden peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Porolahden peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Porolahden peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Puistolan peruskoulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Puistopolun peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Puistopolun peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Puistopolun peruskoulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Pukinmäenkaaren peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Pukinmäenkaaren peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Pukinmäenkaaren peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Puotilan ala-asteen koulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Ressun lukio
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Ressun lukio
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Ressun lukio
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Ressun peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Roihuvuoren ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Ruoholahden ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Aleksis Kiven peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Alppilan lukio
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Arabian peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Arabian peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Arabian peruskoulu
Ict-oppimisteknologiapäällikkö
Sektorn för fostran och utbildning - SV_ICT-oppimisteknologiapalvelut
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Kalasataman peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Kallion ala-asteen koulu
SV_Työpajaesimies, Nuorten työpajayksikkö
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Kampus 1
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Koskelan ala-asteen koulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Käpylän peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Käpylän peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Käpylän peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Maunulan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Metsolan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Oulunkylän ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Pakilan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Pakilan yläasteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Paloheinän ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Pasilan peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Puistolanraitin ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Solakallion koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Suutarilan ala-asteen koulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Toivolan koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Toivolan koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Torpparinmäen peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Vallilan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - SV_Yhtenäiskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Sakarinmäen peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Santahaminan ala-asteen koulu
Sektorchefen i sektorn för fostran och utbildning
Sektorn för fostran och utbildning
Serviceansvarig
Sektorn för fostran och utbildning -
Direktören för grundläggande utbildning
Sektorn för fostran och utbildning - Servicehelheten för grundläggande utbildning
Direktören för gymnasie- och yrkesutbildningen och den fria bildningen
Sektorn för fostran och utbildning - Servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete
Direktören för småbarnspedagogik
Sektorn för fostran och utbildning - Servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Sibelius-lukio
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Siltamäen ala-asteen koulu
Chef för småbarnspedagogiken
Sektorn för fostran och utbildning - Småbarnspedagogik
Chefen för småbarnspedagogik område 1
Sektorn för fostran och utbildning - Småbarnspedagogik och förskoleundervisning område 1
Chefen för småbarnspedagogik område 2
Sektorn för fostran och utbildning - Småbarnspedagogik och förskoleundervisning område 2
Chefen för småbarnspedagogik område 3
Sektorn för fostran och utbildning - Småbarnspedagogik och förskoleundervisning område 3
Chefen för småbarnspedagogik område 4
Sektorn för fostran och utbildning - Småbarnspedagogik och förskoleundervisning område 4
Chefen för småbarnspedagogik område 5.1
Sektorn för fostran och utbildning - Småbarnspedagogik och förskoleundervisning område 5.1
Chefen för småbarnspedagogik område 5.2
Sektorn för fostran och utbildning - Småbarnspedagogik och förskoleundervisning område 5.2
Chefen för småbarnspedagogik område 6
Sektorn för fostran och utbildning - Småbarnspedagogik och förskoleundervisning område 6
Chefen för småbarnspedagogik område 7.1
Sektorn för fostran och utbildning - Småbarnspedagogik och förskoleundervisning område 7.1
Chefen för småbarnspedagogik område 7.2
Sektorn för fostran och utbildning - Småbarnspedagogik och förskoleundervisning område 7.2
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Snellmanin ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Sophie Mannerheimin koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Staffansby lågstadieskola
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Strömbergin ala-asteen koulu
Chef för studerandevården
Sektorn för fostran och utbildning - Studerandevårdstjänster på andra stadiet
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Suomenlinnan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Suutarinkylän peruskoulu
Direktören för svenska servicehelheten
Sektorn för fostran och utbildning - Svenska servicehelheten
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Tahvonlahden ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Taivallahden peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Tapanilan ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Tehtaankadun ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Tölö gymnasium
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Töölön ala-asteen koulu
Upphandlingschefen
Sektorn för fostran och utbildning - Upphandlingstjänster
Ict-utvecklingschef
Sektorn för fostran och utbildning - Utvecklingen av ICT
Direktör för utvecklingstjänster
Sektorn för fostran och utbildning - Utvecklingstjänster
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Vartiokylän ala-asteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Vartiokylän yläasteen koulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Vattuniemen ala-asteen koulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Vesalan peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Vesalan peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Vesalan peruskoulu
Biträdande rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Vuoniityn peruskoulu
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Vuoniityn peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Vuoniityn peruskoulu
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Vuosaaren lukio
Biträdande rektor 1
Sektorn för fostran och utbildning - Yrkesutbildning
Biträdande rektor 2
Sektorn för fostran och utbildning - Yrkesutbildning
Chefen för yrkesutbildning
Sektorn för fostran och utbildning - Yrkesutbildning
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Zacharias Topeliusskolan
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Åshöjdens grundskola
Rektor
Sektorn för fostran och utbildning - Östersundom skola
Stäng

Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Akut-, bedömnings- och konsultationsarbetsgruppen inom psykiatrin, Dal
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Akut-, bedömnings- och konsultationsarbetsgruppen inom psykiatrin, Fiskehamnen
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Akut-, bedömnings- och konsultationsarbetsgruppen inom psykiatrin, Malm
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Akut-, bedömnings- och konsultationsarbetsgruppen inom psykiatrin, Nordsjö
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Akutpsykiatriska poliklinikerna
Akutvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Akutvårdsenhet
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Aurora avvänjningsbehandlingsavdelning
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Aurora avvänjningsbehandlingsavdelning
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningarna för affektiva störningar
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningarna för affektiva störningar
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 6-1 vid Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 6-2 vid Aurora
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 7-1 vid Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 7-1 vid Aurora
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 7-2 vid Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 7-2 vid Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 15-2A vid Aurora
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 15-2B vid Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 15-2B vid Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 15-2C vid Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 15-3B vid Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 15-3C vid Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 15-4C vid Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Avdelningen 15-6C vid Aurora
Chef för barnhemsverksamheten
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Barnhemsverksamhet
Chef för tjänster inom barnskydd och familjesocialarbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Barnskyddets och familjesocialarbetets tjänster
Chef för barnskydd
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Barnskydd och familjesocialarbete
Chef för socialt arbete inom barnskyddet
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Bedömning av barnskyddsbehov och familjesocialt arbete
Bedömningsingschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Bedömning och placering inom stöd i boendet
Chef för stödboende
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Bedömning och placering inom stöd i boendet
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Bedömningspolikliniken för opioidsubstitutionsbehandling
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Bedömningspolikliniken för opioidsubstitutionsbehandling
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Bedömningspolikliniken för opioidsubstitutionsbehandling
Chef för bedömningsverksamhet
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Bedömningsverksamhet
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Berghäll 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Berghäll 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Berghäll 3
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Berghäll barnskydd och bedömning av särskilt stödbehov
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Berghälls familjecenter / Socialt arbete för handikappade
Servicehusföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Bergssidans servicehus
Chef för boende-, kris- och missbrukartjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Boende-, kris- och missbrukartjänster
Bedömningschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Boendeenhet 16-1A vid Aurora
Bedömningschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Boendeenhet 16-2B vid Aurora
Chef för stödboende
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Boendeservice för bostadslösa
Chef för stödboende
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Boendeservice inom missbrukarvården
Bedömningsingschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Boendetjänster för mentalvårdsklienter
Ledande överläkare 1
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Centraliserade tjänster
Ledande överläkare 2
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Centraliserade tjänster
Ledande övertandläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Centraliserade tjänster
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Centrums hälsostation/Drumsö
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Centrums hälsostation/Femkanten
Överläkare 1
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Centrums hälsostation/Stengård
Överläkare 2
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Centrums hälsostation/Stengård
Ledande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Centrums hälsostation
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Dagavdelningar Aurora
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Dagavdelningar Aurora
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Dagcenter Aalto
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Dagverksamheten Villa Sture
Ledande socialhandledare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Dagverksamheterna Kontulan Symppis, Itiksen Symppis och Sörkan Syppis
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Dagverksamhet inom missbrukartjänster
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Dagverksamhet inom missbrukartjänster
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Dals sjukhus
Överskötare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Dals sjukhus
Servecehusföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Degerö servicehus
Ledande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Digitaliska hälsostationen
Utbildningsöverläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Distanstjänster
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Djurbergets seniorcenter
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Eftervård 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Eftervård 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Eftervård 3
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Eftervård 4
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Eftervård 5
Ekonomi- och planeringdirektör
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Ekonomi-, strategi- och planeringstjänster
Enhetschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Enheten för ledning av räddningsverksamheten
Läkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Epidemiologisk verksamhet
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Epidemiologisk verksamhet
Ledande ergoterapeut
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Ergoterapi
Direktör för mottagande familjer
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Familjemottagning
Chef för familjerehabilitering
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Familjerehabilitering
Chef för familjerättsliga ärenden
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Familjerättsliga ärenden
Chef för familjerådgivningen
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Familjerådgivning
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Familjesocialarbete Norra
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Familjesocialarbete Söder-Väster
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Familjesocialarbete Öst
Chef för familjevård
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Familjevård
Bedömningschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Familjevård av mentalvårdsarbete
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Forsby seniorcenter
Överskötare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Fysioterapi
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Förmånshandläggning 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Förmånshandläggning 2
Chef för förstalinjens tjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Förstalinjens tjänster
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Förstalinjens tjänsters vårdavdelningar
Försörjningsberedskapchef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Försörjningsberedskaptjänster
Förvaltningsdirektör
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Förvaltning
Servecehusföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gamlas servicehus
Bedömningschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gemensamma tjänster för bedömningsverksamheten
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Geriatriska polikliniken
Chef för gerontologiskt socialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gerontologiskt socialt arbete
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gumtäkt 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gumtäkt 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gumtäkt 3
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gumtäkt 4
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gumtäkt 5
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gumtäkt 6
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gustafsgårds seniorcenter
Överskötare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gustafsgårds seniorcenter
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Gårdsbacka seniorcenter
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Helsingfors diabetescenter
Chefsläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Helsingfors sjukhus
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Hemavvänjning
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Hemsjukhuset
Överskötare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Hemsjukhuset
Hemvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Hemvård
Hemvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Hemvård centraliserade tjänster
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Hemvårdens läkare
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Hyvösens barnhem
Chef för hälsostationerna
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Höstvägens seniorcenter
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Inremedicinska polikliniken
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Institutionsvård inom missbrukartjänster
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Institutionsvård inom missbrukartjänster
Chef för familjearbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Intensifierat familjearbete
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Jourens sociala arbete
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Jour för barnskyddsklienter
Ledande jurist
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Juridiskt stöd - allmän administration och speciallagstiftning
Ledande jurist
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Juridiskt stöd - dataskydd, upphandlingar och avtal
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Kallio-Berghäll barnskydd och bedömning av särskilt stödbehov
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Kampens servicecentral
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Kasbergets seniorcenter
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Kinaborgs seniorcenter
Chef för klientavgifter
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Klientavgiftsbeslut och expertstöd
Chef för klienthandledning
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Klienthandledning
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Klienthandledning
Chef för klienthandledning och övervakning
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Klienthandledning och övervakning inom barnskyddet och familjesocialarbetet
Informationsförvaltningsdirektör
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Kunskapshantering och informationsförvaltningstjänster
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Kvarnbäckens seniorcenter
Chef för köpta tjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Köpta tjänster och kvalitetsledning
Förvaltningschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Lag, tillsyn och allmänna administrativa tjänster
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Lassas 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Lassas 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Lassas barnskydd och bedömning av särskilt stödbehov
Enhetschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Ledningstjänster för  beredskaps- och befolkninsskydd
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Lemmilä barnhem
Servicehusföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Madetoja servicehus
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Malm 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Malm 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Malm 3
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Malms barnhem
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Malms barnskydd och bedömning av särskilt stödbehov
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Malms sjukhus
Överskötare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Malms sjukhus
Hemvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mellersta hemvårdsenheten
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mellersta hälsostationen/Degerö
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mellersta hälsostationen/Fiskehamn
Ledande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mellersta hälsostationen
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarpolikliniken Dal
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarpolikliniken Dal
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarpolikliniken Fiskehamnen
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarpolikliniken Fiskehamnen
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarpolikliniken Malm
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarpolikliniken Malm
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarpolikliniken Nordsjö
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarpolikliniken Nordsjö
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarrehabilitering Luoto
Chef för missbrukartjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukartjänster
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukartjänsternas Jelppi
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukartjänsternas Jelppi
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarvårdens efterrehabilitering
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Missbrukarvårdens efterrehabilitering
Chef för familjevård och mottagning
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mottagning av barn och ungdomar samt familjevård
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mottagning av barn Åggelby
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mottagning av missbrukartjänster utan tidsbeställning
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mottagning av missbrukartjänster utan tidsbeställning
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mottagning av ungdomar Aurora
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mottagning av ungdomar Berghäll
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mottagning av ungdomar Krämertsskog
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mottagning för barnsjukdomar
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mottagning och sortering av ansökningar
Chefstandläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Munhälsovård
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Månsas 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Månsas 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Månsas barnskydd och bedömning av särskilt stödbehov
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Mödra- och barnrådgivningsläkare
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Nordsjö 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Nordsjö 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Nordsjö barnskydd och bedömning av särskilt stödbehov
Hemvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Nordöstra hemvårdsenheten
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Nordöstra hälsostationen/Jakobacka
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Nordöstra hälsostationen/Malm
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Nordöstra hälsostationen/Parkstad
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Nordöstra hälsostationen/Skomakarböle
Ledande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Nordöstra hälsostationen
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra gerontologiska socialarbete
Hemvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra hemvårdsenheten
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra hälsostation/Månsas
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra hälsostation/Rönnbacka
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra hälsostation/Svedängen
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra hälsostation/Åggelby
Ledande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra hälsostation
Kundrelationschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra klienthandledning
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra vuxensocialarbete 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra vuxensocialarbete 2
Chef för vuxensocialarbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Norra vuxensocialarbete
Bedömningschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Närarbete inom mentalvårdsboende
Ledande övertandläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Närtjänster
Enhetschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Olycksförebyggande tjänster
Enhetschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Operativ enhet
Chef för köpta tjänster inom funktionshinderarbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Ordnande av funktionshinderservice
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Outamo barnhem
Servicehusföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Parkstads servicehus
Personal- och utvecklingschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Personal- och utvecklingstjänster
Chef för kliniken för utvecklingsstörningar
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Polikliniken för personer med utvecklingsstörning
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Polikliniken för personer med utvecklingsstörning
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Polikliniken för psykiatriska öppenvården Aurora
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Polikliniker för affektiva störningar (Fiskehamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora)
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Polikliniker för affektiva störningar (Fiskehamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora)
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Polikliniker för affektiva störningar (Fiskehamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora)
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Polikliniker för affektiva störningar (Fiskehamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora)
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Poliklinikerna för missbrukarvård
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Poliklinikerna för missbrukarvård
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Polissocialarbete
Psykiatrins chefspsykiater
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykiatri
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykiatriska akutvårdsavdelningen
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykiatriska avdelningen 15-5C
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykiatriska dagavdelningen Aurora 8-1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykiatriska dagavdelningen Aurora 8-1
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykiatriska dagavdelningen Aurora 10
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykiatriska dagavdelningen Aurora 10
Biträdande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykiatriska remissarbetsgruppen
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykiatriska remissarbetsgruppen
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykiatrisk specialvård
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykospolikliniker (Fiskhamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora)
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykospolikliniker (Fiskhamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora)
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykospolikliniker (Fiskhamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora)
Chef för psykostjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykostjänster
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykostjänsternas akutavdelningar
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykostjänsternas avdelningsvård
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Psykostjänsternas avdelningsvård
Ledande rehabiliteringsplanerare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Rehabiliteringsplanering och hjälpmedel
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Reservsjukhus
Överskötare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Reservsjukhus
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Rikrokens barnhem
Riskhanteringschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Riskhantering
Räddningsdirektör
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Räddningsverksamhet
Chef för rådgivningen och hemservicen för barnfamiljer
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Rådgivning och hemservice för barnfamiljer
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Sanduddsgatans servicecentral
Chef för seniorcenter
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Seniorcentre
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Servicecentralen för HIV-positiva
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Servicecentralen för HIV-positiva
Överskötare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Servicecentralen för HIV-positiva
Direktör för familje- och socialtjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Servicehelheten familje- och socialtjänster
Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster
Räddningskommendör
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Servicehelheten räddningsväsendet
Direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster
Servecehusföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Silvervägens servicehus
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Skol- och studerandehälsovårdens läkare
Chef för skolhälsovård
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Skolhälsovård
Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektorchef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Chef för social- och krisjouren
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Social- och krisjouren
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialjouren
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Social rehabilitering
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialrådgivning
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för barn och unga med funktionsnedsättning 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för barn och unga med funktionsnedsättning 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för handikappade / Södra verksamheten 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för handikappade / Södra verksamheten 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för handikappade / västra och norra verksamheten
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för handikappade / östra verksamheten 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för handikappade / östra verksamheten 2
Chef för socialt arbete för handikappade
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för handikappade 1
Chef för socialt arbete för handikappade
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för handikappade 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för inflyttade specialgrupper
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för unga, norra
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för unga, södra 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för unga, södra 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för unga, västra
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för unga, östra 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete för unga, östra 2
Chef för socialt arbete inom barnskyddet
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete inom barnskydd
Områdeschef för socialt arbete inom barnskyddet
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete inom barnskydd Västra-Norra
Områdeschef för socialt arbete inom barnskyddet
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete inom barnskydd centraliserat arbete
Områdeschef för socialt arbete inom barnskyddet
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialt arbete inom barnskydd Östra-Södra
Chef för tjänster för barnfamiljer
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Socialtjänster för barn
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Specialcenter för barn
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Specialmottagning för barn
Chef för specialtjänster för familjer
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Specialtjänster för familjer
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Specialtjänster för inflyttade 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Specialtjänster för inflyttade 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Specialtjänster för inflyttade 3
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Specialtjänster för inflyttade 4
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Specialtjänster för inflyttade 5
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Spelkliniken
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Spelkliniken
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Spikbergets barnhem
Enhetschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Stadsmiljötjänster
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Stengårds seniorcenter
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Storkärrs sjukhus
Överskötare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Storkärrs sjukhus
Chef för stödtjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Stöd-, lokal- och säkerhetstjänster
Enhetschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Stöd för juridik och beslutsfattande
Chef för stöd i boendet
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Stöd i boendet
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Substitutionsvård
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Svenskspråkig klienthandledning
Hemvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Sydvästra hemvårdsenheten
Hemvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Sydöstra hemvårdsenheten
Ledande socialhandledare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Sysselsättningsfrämjande social handledning
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Sysselsättningsfrämjande socialt arbete 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Sysselsättningsfrämjande socialt arbete 2
Säkerhetschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Säkerhet och beredskap
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Södra gerontologiska socialarbete
Hemvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Södra hemvårdsenheten
Kundrelationschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Södra klienthandledning
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Södra vuxensocialarbete 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Södra vuxensocialarbete 2
Chef för vuxensocialarbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Södra vuxensocialarbete
Barnhemsföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Teinilä barnhem
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Tillfälligt boende
Överskötare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Tillnyktringsstation
Kundrelationschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Tillsyn över köpta hemvårdstjänster
Chef för handikappservice
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Tjänster för funktionshindrade 1
Chef för handikappservice
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Tjänster för funktionshindrade 2
Chef för handikappservice
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Tjänster för funktionshindrade 3
Direktör för handikappservice
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Tjänster för funktionshindrade
Chef för tjänster för unga och vuxensocialarbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Tjänster för unga och vuxensocialarbete
Chef för tjänster inom affektiva störningar
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Tjänster inom affektiva störningar
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Toivo 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Toivo 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Toivo 3
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Tölö seniorcenter
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Ungas missbrukarservice Hållplatsen
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Ungas missbrukarservice Hållplatsen
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Ungdomsstation, mentalvårdsarbete
Chef för ungdomstjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Ungdomstjänster
Upphandlingsdirektör
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Upphandlings- och avtalstjänster
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Utdelning av egenvårdsartiklar
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Utredning av arbetsförmåga
Ledande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Utvecklingsenheten
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Varpu
Chef för familjetjänster
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Välbefinnande och hälsa för barnfamiljer
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra gerontologiska socialarbete
Hemvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra hemvårdsenheten
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra hälsostationen/Gamlas
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra hälsostationen/Haga
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra hälsostationen/Malmgård
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra hälsostationen/Munksnäs
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra hälsostationen/Sockenbacka
Ledande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra hälsostationen
Kundrelationschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra klienthandledning
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra vuxensocialarbete 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra vuxensocialarbete 2
Chef för vuxensocialarbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Västra vuxensocialarbete
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Öppen missbrukarrehabilitering för familjer
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Öppen missbrukarrehabilitering i grupp
Chef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Öppen rehabilitering inom missbrukartjänsterna
Chef för psykosocialt arbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Öppen rehabilitering inom missbrukartjänsterna
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östergatan 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östergatan 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östergatans barnskydd och bedömning av särskilt stödbehov
Servecehusföreståndare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra centrums servicehus
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra gerontologiska socialarbete
Hemvårdschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra hemvårdsenheten
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra hälsostationen/Gårdsbacka
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra hälsostationen/Kvarnbäcken
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra hälsostationen/Nordsjö
Överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra hälsostationen/Stensböle
Ledande överläkare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra hälsostationen
Kundrelationschef
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra klienthandledning
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra vuxensocialarbete 1
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra vuxensocialarbete 2
Ledande socialarbetare
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra vuxensocialarbete 3
Chef för vuxensocialarbete
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn - Östra vuxensocialarbete
Stäng

Generalplanechef
Stadsmiljösektorn - Allmän planering av markanvändningen
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Användning och bevakning av områden
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Bergbyggnad
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Betalningspåföljder och begäran om omprövning
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Boendeenhet 1
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Boendeenhet 2
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Boendehälsa
Chef för boendetjänster
Stadsmiljösektorn - Boendetjänster
Bostadsproduktionschef
Stadsmiljösektorn - Bostadsproduktion
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Bostadstomter
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Byggbarhet
Tekniskt chef
Stadsmiljösektorn - Byggnader och allmänna områden
Byggnadstillsynschef
Stadsmiljösektorn - Byggnadstillsynstjänster
Stadsplanechef
Stadsmiljösektorn - Detaljplaneläggning
Ledande tillsynsveterinär
Stadsmiljösektorn - Djurskydd
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Enheten för husteknik
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Enheten för livsmedelssäkerhet
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Enheten för miljöhälsa
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Enheten för nyproduktion
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Enheten för projektutveckling
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Enheten för renoveringsbygge
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Enheten för tillsyn av den byggda miljön
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Ersättningsteam
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Evenemang och arrenden
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Fastighetsbildning
Förvaltningsdirektör
Stadsmiljösektorn - Förvaltning
Förvaltningschef
Stadsmiljösektorn - Förvaltningstjänster och juridiska tjänster
Ledande inspektör
Stadsmiljösektorn - Gatuarbets- och platstjänster
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Gatuarbets- och platstjänster
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Generalplanläggning
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Grundläggning
Hälsoingenjör 1
Stadsmiljösektorn - Hälsoskydd
Hälsoingenjör 2
Stadsmiljösektorn - Hälsoskydd
Miljöinspektör
Stadsmiljösektorn - Hälsoskydd
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Hälsoskydd
Chef för invånar- och företagstjänster
Stadsmiljösektorn - Invånar-och företagstjänster
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Jordmån och berggrund
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Juridiska tjänster
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Kartor och geodata
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Konstruktionsenheten
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Kontorstomter och fastighetsutvecklings
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Livsmedelsaffärer
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Livsmedelsrådgivning
Stadsveterinär
Stadsmiljösektorn - Livsmedelstillverkning
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Markanskaffning
Markanvändningschef
Stadsmiljösektorn - Markanvändning och stadsstruktur
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Markgrundsövervakning
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Miljöledning
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Miljöskydd och ledning
Ledande miljöinspektör
Stadsmiljösektorn - Miljötillsyn
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Miljötillsyn
Miljödirektör
Stadsmiljösektorn - Miljötjänster
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Miljöuppföljning och tillsyn
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Natur och miljömedvetenhet
Kommunal parkeringsövervakare
Stadsmiljösektorn - Parkeringsövervakning och parkeringstjänster
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Planering
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Planering av parker och grönområden
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Projektkontorsenhet
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Restauranger
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Alueellinen rakennuttaminen -yksikkö
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Asiakkuusyksikkö 1
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Asiakkuusyksikkö 2
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Asiakkuusyksikkö 3
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Hankeyksikkö 1
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Hankeyksikkö 2
Anskaffningschef
Stadsmiljösektorn - SV_Hankintapalvelut
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Isännöintitiimi 1
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Isännöintitiimi 2
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Isännöintitiimi 3
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Isännöintitiimi 4
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Kaupunkitekniikka-yksikkö
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Kunnossapito-yksikkö
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_LVI-tekniikkatiimi
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Maisema- ja yleissuunnitteluyksikkö
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Omaisuudenhallinta -yksikkö
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Omaisuudenhallintatiimi
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Projektirakennuttaminen-yksikkö
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Projektitiimi 1
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Projektitiimi 2
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Projektitiimi 3
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Projektitiimi 4
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Projektitiimi 5
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Sisäilmatiimi
Teamchef
Stadsmiljösektorn - SV_Sähkötekniikkatiimi
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Tilaomaisuus-yksikkö
Lokalchef
Stadsmiljösektorn - SV_Tilat -palvelu
Ledande parkeringskontrollant
Stadsmiljösektorn - SV_Valvontayksikkö 1
Ledande parkeringskontrollant
Stadsmiljösektorn - SV_Valvontayksikkö 2
Ledande parkeringskontrollant
Stadsmiljösektorn - SV_Valvontayksikkö 3
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Yhteiskuntavastuu-yksikkö
Infrastrukturchef
Stadsmiljösektorn - SV_Yleiset alueet -palvelu
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - SV_Yritystilat-yksikkö
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Samordning av detaljplaner
Sektorchef
Stadsmiljösektorn
Stadsgeodet
Stadsmiljösektorn - Stadsmätningstjänster
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Stadsrum och nätverk
Chef för stadsrums- och landskapsplaneringen
Stadsmiljösektorn - Stadsrums- och landskapsplanering
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Stöd för hanteringen av markegendom
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Sälj- och uthyrningsteam
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Södra områdesenheten
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Teknisk-ekonomisk planering
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Tekniskt funktionsteam
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Terrängmätning
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Tillståndsenheten västra
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Tillståndsenheten östra
Kundrelationsdirektör
Stadsmiljösektorn - Tjänster och tillstånd
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Tomter
Tomtchef
Stadsmiljösektorn - Tomter och utveckling av markegendomen
Chef för trafik- och gatuplaneringen
Stadsmiljösektorn - Trafik- och gatuplanering
Verkställande direktör
Stadsmiljösektorn - Trafikaffärsverket
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Trafikledning
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Trafiksystemet
Utvecklings- och digitaliseringschef
Stadsmiljösektorn - Utvecklings- och digitaliseringstjänster
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Vattenbesparing
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Verksamhetsledning
Teamchef
Stadsmiljösektorn - Värdering av miljöpåverkan
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Västra områdesenheten
Enhetschef
Stadsmiljösektorn - Östra områdesenheten
Stäng

Hilkka Ahde
Ledamot
Mahad Ahmed
Ledamot
Alviina Alametsä
Ledamot
Outi Alanko-Kahiluoto
Ledamot
Pentti Arajärvi
Ledamot
Paavo Arhinmäki
Ledamot
Eva Biaudet
Ledamot
Silja Borgarsdottir Sandelin
Ledamot
Maaret Castrén
Ledamot
Fatim Diarra
Ledamot
Mika Ebeling
Ledamot
Elisa Gebhard
Ledamot
Nora Grotenfelt
Ledamot
Tuula Haatainen
Ledamot
Mia Haglund
Ledamot
Juha Hakola
Ledamot
Jussi Halla-aho
Ledamot
Timo Harakka
Ledamot
Atte Harjanne
Ledamot
Harry Harkimo
Ledamot
Joel Harkimo
Ledamot
Eveliina Heinäluoma
Ledamot
Titta Hiltunen
Ledamot
Mari Holopainen
Ledamot
Veronika Honkasalo
Ledamot
Shawn Huff
Ledamot
Nuutti Hyttinen
Ledamot
Anniina Iskanius
Ledamot
Mikael Jungner
Ledamot
Atte Kaleva
Ledamot
Arja Karhuvaara
Ledamot
Emma Kari
Ledamot
Elina Kauppila
Ledamot
Otso Kivekäs
Ledamot
Mai Kivelä
Ledamot
Laura Kolbe
Ledamot
Pia Kopra
Ledamot
Laura Korpinen
Ledamot
Sini Korpinen
Ledamot
Minja Koskela
Ledamot
Minna Lindgren
Ledamot
Teija Makkonen
Ledamot
Petra Malin
Ledamot
Otto Meri
Ledamot
Sami Muttilainen
Ledamot
Seija Muurinen
Ledamot
Björn Månsson
Ledamot
Tuomas Nevanlinna
Ledamot
Dani Niskanen
Ledamot
Johanna Nuorteva
Ledamot
Mia Nygård-Peltola
Ledamot
Maria Ohisalo
Ledamot
Tom Packalén
Ledamot
Matias Pajula
Ledamot
Jenni Pajunen
Ledamot
Pia Pakarinen
Ledamot
Amanda Pasanen
Ledamot
Terhi Peltokorpi
Ledamot
Mika Raatikainen
Ledamot
Marcus Rantala
Ledamot
Mari Rantanen
Ledamot
Tuomas Rantanen
Ledamot
Risto Rautava
Ledamot
Nasima Razmyar
Ledamot
Pirkko Ruohonen-Lerner
Ledamot
Wille Rydman
Ledamot
Suldaan Said Ahmed
Ledamot
Sari Sarkomaa
Ledamot
Pekka Sauri
Ledamot
Mirita Saxberg
Ledamot
Daniel Sazonov
Ledamot
Anni Sinnemäki
Ledamot
Osmo Soininvaara
Ledamot
Nina Suomalainen
Ledamot
Ilkka Taipale
Ledamot
Erkki Tuomioja
Ledamot
Elina Valtonen
Ledamot
Juhana Vartiainen
Ledamot
Sinikka Vepsä
Ledamot
Maarit Vierunen
Ledamot
Thomas Wallgren
Ledamot
Ozan Yanar
Ledamot
Teijo Aalto
Ersättare
Mukhtar Abib
Ersättare
Tarik Ahsanullah
Ersättare
Terhi Ainiala
Ersättare
Ted Apter
Ersättare
Sirpa Asko-Seljavaara
Ersättare
Nita Austero
Ersättare
Lotta Backlund
Ersättare
Sanna-Maria Bertell
Ersättare
Riina Bhatia
Ersättare
Jussi Chydenius
Ersättare
Veli-Pekka Dufva
Ersättare
Laura Finne-Elonen
Ersättare
Nico Giansanti
Ersättare
Oona Hagman
Ersättare
Sandra Hagman
Ersättare
Ahmed Hassan
Ersättare
Fardoos Helal
Ersättare
Jenni Hjelt
Ersättare
Martina Houtsonen
Ersättare
Kati Juva
Ersättare
Antti Kaajakari
Ersättare
Marja Kaitaniemi
Ersättare
Anna Karhumaa
Ersättare
Zahra Karimy
Ersättare
Erkki Karinoja
Ersättare
Marko Kettunen
Ersättare
Kasper Kivistö
Ersättare
Tapio Klemetti
Ersättare
Laura Kolehmainen
Ersättare
Vesa Korkkula
Ersättare
Marika Koski
Ersättare
Eeva Kärkkäinen
Ersättare
Noora Laak
Ersättare
Heimo Laaksonen
Ersättare
Johanna Laisaari
Ersättare
Anna Lemström
Ersättare
Alisa Leppäkoski
Ersättare
Pekka Löfman
Ersättare
Ajak Majok
Ersättare
Maria Miala
Ersättare
Nina Miettinen
Ersättare
Annica Moore
Ersättare
Lauri Muranen
Ersättare
Jari Mönkkönen
Ersättare
Kimmo Niemelä
Ersättare
Reeta Niemisvirta
Ersättare
Matti Niiranen
Ersättare
Nelli Nurminen
Ersättare
Hannu Oskala
Ersättare
Sara Paavolainen
Ersättare
Dennis Pasterstein
Ersättare
Mikko Paunio
Ersättare
Petrus Pennanen
Ersättare
Katri Penttinen
Ersättare
Sanna-Leena Perunka
Ersättare
Pekka Pirkkala
Ersättare
Tuulia Pitkänen
Ersättare
Suvi Pulkkinen
Ersättare
Markku Rantahalvari
Ersättare
Mimi Rantanen
Ersättare
Pekka Reinikainen
Ersättare
Laura Rissanen
Ersättare
Saana Rossi
Ersättare
Minna Salminen
Ersättare
Lea Saukkonen
Ersättare
Oula Silvennoinen
Ersättare
Seida Sohrabi
Ersättare
Juhani Strandén
Ersättare
Leo Stranius
Ersättare
Johanna Sydänmaa
Ersättare
Byoma Tamrakar
Ersättare
Coel Thomas
Ersättare
Nils Torvalds
Ersättare
Pasi Tuohimaa
Ersättare
Tuomas Tuomi-Nikula
Ersättare
Aino Tuominen
Ersättare
Matias Turkkila
Ersättare
Joona Turtiainen
Ersättare
Meri Valkama
Ersättare
Laura Varjokari
Ersättare
Mauri Venemies
Ersättare
Sanna Vesikansa
Ersättare
Antti Vuorela
Ersättare
Anna Vuorjoki
Ersättare
Feniks Willamo
Ersättare
Stäng