Tomtindelningar som chefen för enheten terrängmätning beslutar om