Information om beslutsfattande

Efter inledande av ärendet och beredningen fattas beslut om ärendet antingen inom organet eller av en förtroendevald eller en tjänsteinnehavare. Samma ärende kan ha flera organbehandlingar. Alla stadsfullmäktigeärenden behandlas först i stadsstyrelsen och i många ärenden föregås detta ännu av en behandling i stadsstyrelsen.