Kaupunginvaltuuston 10.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 18. / 373 §

Kaupunginvaltuuston 10.6.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.6.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

148 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

149 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

150 §, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Ei toimenpidettä.

151 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja keskusvaalilautakunnalle.

152 §, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

153 §, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen

Tiedoksi toimialoille, liikelaitoksille ja virastoille.

154 §, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva hallintosäännön muutos

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

155 §, Äänestysaluejaon muuttaminen

Ei toimenpidettä.

156 §, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2019

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

157 §, Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HUS/Keskuskirjaamolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

158 §, Terveysasemapalvelujen hankinnan kokeilu

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja kaupunginkanslialle.

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

159 §, Kielilukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

160 §, Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevanuudisrakennuksen hankesuunnitelma

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 17.6.2020.

161 §, Katajanokan tontin 8191/2 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen, Hotelli Katajanokka (12542)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle/Koski.

162 §, Kannelmäen Pasuunakuja 1:n asemakaavan muuttaminen (12612)

Asia esitellään uudelleen valtuustolle 17.6.2020.

163 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 16 - 26 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna