Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 13.10.−19.10.2022 tekemien päätösten seuraaminen

Ärende 24. / 600 §

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 13.10.−19.10.2022 tekemien päätösten seuraaminen

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 13.10.−19.10.2022 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, suunnittelu, yksikön päällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Tilat -palvelu, yritystilat-yksikkö, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, projektitiimi 4, tiimipäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, infrapäällikkö

Yleiset alueet -palvelu, projektirakennuttaminen-yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, kunnossapito-yksikkö, yksikön päällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja -valvonta, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, katutyö- ja sijaintipalvelut, tiimipäällikkö

Rakennusvalvontapalvelut, rakennusvalvontapäällikkö

Rakennusvalvontapalvelut, lupayksikkö 2, yksikön päällikkö

Hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 13.10.2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Kristina Gustafsson, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36658

kristina.t.gustafsson@hel.fi