Kaupunginvaltuuston 12.2.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 22. / 137 §

Kaupunginvaltuuston 12.2.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 12.2.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

25 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

26 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

27 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

28 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

29 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

30 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

31 §, M100 -junien peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi HKL:lle.

32 §, Helsinki Garden, Nordenskiöldinkatu 13:n ja osan Eläintarhan muusta alueesta käsittävä asemakaavan muutos (12572)

Ponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymälle, Museoviraston kulttuuriympäristön suojelulle, Väylävirastolle, HUS:lle sekä kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle (Keski-Uudenmaan maakuntamuseo), sosiaali- ja terveystoimialalle, asemakaavoitukselle.

33 §, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin julkisen perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisesta

34 §, Valtuutettu Risto Rautavan aloite kiireettömään hoitoon pääsyn jonojen poistamisesta

37 §, Valtuutettu Matias Pajulan aloite vakituisen läsnäolo- ja puheoikeuden antamisesta nuorisoneuvoston edustajalle kaupunginvaltuuston kokouksissa

40 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallinnasta

46 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite autoliikenteen vähentämisestä Iso Roobertinkadulla

47 §, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite puistonpenkkejä Antinniitylle

Ei toimenpidettä.

35 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänestystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi

36 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulutuksen järjestämisestä valtuutetuille syrjinnän ja vihapuheen ehkäisemiseksi

38 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite erityisuimakortin laajentamisesta lymfedeemaa sairastaviin

39 §, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saatavuudesta

41 §, Valtuutettu Outi Alasen aloite matalan kynnyksen psykiatrian yksiköstä

42 §, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotona asuvien ikäihmisten yksilöllisen kuntoutuksen tehostamisesta

43 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotihoitajien asiakaskohtaisen ajankäytön harkinnan lisäämisestä

44 §, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä

45 §, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite hidastetöyssyjä Koirasaarentielle

48 §, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite bussipysäkkien leventämisestä Kaupintie 11 kohdalla

49 §, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa

50 §, Valtuutettu Emma Karin aloite kaupungin osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 26.2.2020.

51 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 27 - 36 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna