Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Ärende 12. / 210 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoituksen viikolta 47/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2021§
Toimitusjohtaja114 - 117
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja 
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja10
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja 
Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja 
Kunnossapito, yksikön johtaja 34
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. yksikön johtaja
Jukka Hämäläinen