Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Ärende 8. / 190 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 11.11.2020 § 314 asia/5

Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen
HEL 2020-011127 T 02 03 01 00

Kvsto 11.11.2020 § 315 asia/6

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
HEL 2020-011128 T 02 03 02 00

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 5.11.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Khs 9.11.2020 § 755 asia/23

V 25.11.2020, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2023
HEL 2020-005480 T 02 02 00

Khs 9.11.2020 § 756 asia/24

V 11.11.2020, Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen
HEL 2020-011127 T 02 03 01 00

Khs 9.11.2020 § 757 asia/25

V 11.11.2020, Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen
HEL 2020-011128 T 02 03 02 00

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 16.11.2020 § 108 asia/10

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
HEL 2020-011737 T 00 01 05

Linkki pöytäkirjaan

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi