Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Ärende 11. / 77 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 13 – 15/2018, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja
§ 24 – 32  
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
§ 6 – 9  
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
 
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
§ 49 – 66
Kunnossapito, yksikön johtaja
§ 13 – 25  
Liikennöinti, yksikön johtaja
§ 3 – 4
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Yrjö Judström