Rakentamispalveluliikelaitos, Tankovainion teräsbetonipaalutus, hankinta, lisätyöpäätös nro 1

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-007406
Ärendet har nyare handläggningar
§ 31

Rakentamispalveluliikelaitos, Tankovainion teräsbetonipaalutus, hankinta, lisätyöpäätös nro 1

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Skanska Infra Oy:n antaman lisätyötarjouksen: Tankomäenkadun kaasuputken suojarakenteen paalutus RR 170/10 3.7.2018 kokonaishintaan 29 814,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Tankovainion teräsbetonipaalutus, hankinnan. Hankintailmoitus on julkaistu www.hankintailmoitukset.fi sivustolla 18.10.2017. Edullisimman soveltuvan tarjouksen jättänyt Skanska Infra Oy valittiin urakoitsijaksi., yksikönjohtajan päätös 27.11.2017 / 23§.

Hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa. Tällaisten sopimusten ja uudistettavien sopimusten voimassaoloaika saa ainoastaan poikkeuksellisesti ylittää kolme vuotta (41 § Suorahankinta lisätilauksissa).

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 /7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Tankomäenkadun kaasuputken suojarakenteen paalutuksesta rakennus suunnitelman muutoksen vuoksi.

Hankinta rahoitetaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston katujen ja puistojen rakentamisen tilauksella Staran kaupunkitekniikan rakentamiselta.

Tarjouspyynnön perusteella hankinta tulee tilata tarjouksen antaneelta Skanska Infra Oy:ltä sen antaman tarjouksen mukaisella kokonaishinnalla.

Hankinnan arvo on 29 814,00 euroa (alv 0 %).

Detta beslut publicerades 23.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja