Helsingfors borgmästarkollegium

Borgmästarkollegium Daniel Sazonov, Johanna Laisaari, Juhana Vartiainen, Anni Sinnemäki och Paavo Arhinmäki. Bild: Sakari Röyskö
Borgmästarkollegium Daniel Sazonov, Johanna Laisaari, Juhana Vartiainen, Anni Sinnemäki och Paavo Arhinmäki. Bild: Sakari Röyskö

Helsingfors borgmästare under säsongen 2021–2025 är Samlingspartiens Juhana Vartiainen.

Biträdande borgmästare 2021–2025 är:

Borgmästaren fungerar som ordförande i stadsstyrelsen och biträdande borgmästarna som ordförande för sektornämnderna och som ledamöter i stadsstyrelsen. Borgmästaren och biträdande borgmästarna är heltidsanställda förtroendevalda. Stadsfullmäktige väljer borgmästaren och de biträdande borgmästarna bland fullmäktigeledamöterna och -ersättarna för sin mandatperiod.