Unioninkatu 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12514)

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-011396
Ärendet har nyare handläggningar
§ 16

Asemakaavan 12514 pohjakartan hyväksyminen kaupunginosassa 3 Kaartinkaupunki

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12514 pohjakartan kaupunginosassa 3 Kaartinkaupunki. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12514
Kaupunginosa: 3 Kaartinkaupunki
Kartoituksen työnumero: 8/2018
Pohjakartta valmistunut: 29.1.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Detta beslut publicerades 04.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Beslutsfattare

Timo Tolkki
yksikön päällikkö