Tarkastuslautakunnalle vuonna 2018 informoitavat asiat

HEL 2018-000733
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 39 §

Kaupunkikonsernin muutokset ja tulevaisuuden suunnitelmat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi konserniohjauksen päällikön selostuksen kaupunkikonsernin muutoksista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana katsaus kaupunkikonsernin muutoksiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Kokoukseen on kutsuttu konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström kaupunginkanslian talous- ja konserniohjausyksiköstä esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia

Stäng

Tarkastuslautakunta 20.03.2018 § 22

06.03.2018 Ehdotuksen mukaan

30.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Stäng

Detta beslut publicerades 14.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi