Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004383
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 272 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait sekä pelastustoimen järjestämislaki ja kasvupalvelulaki on määrä käsitellä eduskunnassa yhtäaikaisesti keväällä 2018.

Helsinki on ylimääräisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.4.2018 todennut lausuntonaan, että eduskunnan käsiteltävänä olevaa ehdotuskokonaisuutta ei tule hyväksyä.

Asian poikkeuksellisen merkittävyyden vuoksi pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustot kokoontuvat yhteiskokoukseen 15.5.2018.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Stäng

Detta beslut publicerades 30.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi