Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Comarca De La Jacetania – järjestön kanssa

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-004716
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Erasmus+ -rahoituksen hakeminen yhteistyössä Comarca De La Jacetania – järjestön kanssa

Sektorchef, kultur och fritid

Päätös

Toimialajohtaja päätti allekirjoittaa mandaatin Comarca De La Jacetania rahoituksen hakemisesta Erasmus+ ohjelmasta. Puheenjohtaja Montserrat Castan Arnal allekirjoittaa mandaatin Comarca De La Jacetanian puolesta.

Comarca De La Jacetania järjestöä edustaa saamansa teknisen mandaatin perusteella hakuun osallistuvia hankesuunnitelmassa mainittuja osapuolia kolmesta eri valtiosta. Avustusta haetaan Erasmus+ YiA – ohjelmasta, avaintoimi KA1 Learning Mobility of Individuals (Liikkuvuus avustusta) nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuteen.

Haettava avustussumma on kokonaisuudessaan 12 942,00 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuus hakee osuuttaan kokonaisavustuksesta Suomessa muodostuneiden kustannusten perusteella.

Avustuksen kohteena on nuorisovaihto Espanjan kanssa, jossa romani- ja maahanmuuttajataustaisia nuoria. Teemana on romaninuoret sekä musiikki ja tanssi.

Hanke toteutetaan 1.1.2018–31.12.2019 välisenä aikana. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti.

Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle aiheutuu kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että Laske-kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksissa nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) loppuun asti.

Detta beslut publicerades 24.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Sonja Witting, nuorisosihteeri, puhelin: 09 310 79772

sonja.witting@hel.fi

Beslutsfattare

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja