Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun puisto- ja viheralueyksikön työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikön yksikön päällikön vastuulla vuonna 2018

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006329
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun puisto- ja viheralueyksikön työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikön yksikön päällikön vastuulla vuonna 2018

Enhetschef

Päätös

Puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikön yksikön päällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikön yksikön päällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
  • hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista
Työntekijän nimi
Nimike
Hankinnan arvo euroa (alv. 0 %)
Holopainen Raija
projektipäällikkö
29 500
Knuuti Sari
projektipäällikkö
29 500
Laine Kaija
projektinjohtaja
29 500
Palmgren Tomas
projektinjohtaja
29 500
Rantalainen Petra
projektipäällikkö
29 500

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 31.12.2018 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Detta beslut publicerades 08.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Laura Yli-Jama, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26999

laura.ylijama@hel.fi

Beslutsfattare

Laura Yli-Jama
yksikön päällikkö