Kaupunginkanslian hallinto-osaston hankintaoikeudet 1.6.2018 alkaen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006875
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Kaupunginkanslian hallinto-osaston hankintaoikeudet 1.6.2018 alkaen

Förvaltningsdirektör

Päätös

Vs. hallintojohtaja päätti oikeuttaa liitteen mukaiset hallinto-osaston työsuhteiset työntekijät tai heidän sijaisensa toteuttamaan hallintojohtajan vastuulla yksiköiden ja tiimien hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa.

Liitteessä mainitut hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (12 luku 1 § 2 momentti 2 kohta).

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liike-laitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku 8 § 3 kohta).

Detta beslut publicerades 29.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Beslutsfattare

Antti Peltonen
Vs. hallintojohtaja