Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 6

Kulttuurin edistäminen -palvelun ja kulttuurikeskukset-palvelun sijaisjärjestelyt 18.2.2020 lukien

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti toimialan kulttuuripalveluiden päälliköiden tehtävien hoitajasta vakinaisen hoitajan ollessa estyneenä 18.2.2020 lukien

Kulttuurin edistäminen -palvelun päällikön sijaisena toimii:

1. kulttuurikeskukset-palvelun päällikkö

Kulttuurikeskukset-palvelun päällikön sijaisena toimii:

1. kulttuurin edistäminen -palvelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Toimialan toimintasäännön (Taj 29.11.2019, 61 §) luvun 4 mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat päättävät palveluiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Detta beslut publicerades 20.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Sanna Kavander, johdon assistentti, puhelin: 09 310 23896

sanna.kavander@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja