Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 19

Kulttuuripalvelujen johdon sijaisjärjestyksen täydentäminen vuoden vaihteessa 2020

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti täydentää kulttuuripalvelukokonaisuuden sijaisjärjestystä siten, että kaupunginorkesterin intendentin toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimii kulttuurin edistämisen päällikkö ja intendentin sijaisena ajalla 28.12.2020 - 3.1.2021 (hallintopäällikkö, orkesteripäällikkö ja viestintä- ja markkinointipäällikkö ovat estyneitä).

Kulttuurin edistämisen päällikön ja kulttuurikeskuksen päällikön sijaisena toimii ajalla 4. - 10.1.2021 lastenkulttuurin päällikkö.

Päätöksen perustelut

Toimialan toimintasäännön kohdassa 5 on määritelty palvelukokonaisuuksien johtajien sijaisjärjestelyt.

Kaupunginorkesterin intendentin sijaisjärjestelyistä on päätetty 15.2.2019 § 3.

Kulttuurin edistämisen päällikön ja kulttuurikeskusten päällikön sijaisjärjestelyistä on päätetty 19.2.2020 § 6.

Detta beslut publicerades 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja