Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 3

Kulttuuripalvelujen päälliköiden sijaisjärjestelyt kesällä 2021

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti täydentää sijaisjärjestystä siten, että kaupunginorkesterin intendentin sijaisina toimivat ajalla 19.7. - 25.7. HAM taidemuseon johtaja ja ajalla 26.7. - 1.8. kaupunginmuseon museonjohtaja.

Kulttuurin edistämisen päällikön ja kulttuurikeskusten päällikön sijaisina toimivat ajalla 5. - 18.7. kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö ja ajalla 19.7. - 1.8. HAM taidemuseon johtaja.

Päätöksen perustelut

Palvelukokonaisuuden johtajan ja hallintojohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa toimialajohtajan määräämä viranhaltija (hallintosäännön 5 luvun 10 §). Toimialan toimintasäännön kohdassa 5 on määritelty palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisjärjestelyt.

Kesälomien aikana tarvitaan täydennystä toimintasäännössä määrättyyn sijaisjärjestykseen kulttuurijohtajan toimivaltaan liittyvissä viranhaltijapäätöksissä.

Detta beslut publicerades 21.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja