Sijaisen määrääminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla toimialan hallinnon päälliköille

HEL 2018-007339
§ 6

Kulttuuripalvelujen päälliköiden sijaisjärjestelyt kesällä 2022

Kulturdirektör

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päätti täydentää sijaisjärjestystä seuraavasti:

Taidemuseon johtajan sijaisena toimii ajalla 27.6. - 17.7.
ja 25. - 31.7. kaupunginmuseon vs. museonjohtaja ja ajalla
18. - 24.7. kaupunginmuseon vs. tutkimuspäällikkö.

Orkesterin intendenttiä sijaistaa ajalla 27.6. - 10.7., 13. - 17.7.
sekä 26. - 31.7. vs. kaupunginmuseon johtaja ja
ajalla 18. - 24.7. kaupunginmuseon vs. tutkimuspäällikkö.

Kulttuurin edistämisen päällikön ja kulttuurikeskusten päällikön sijaisina toimivat ajalla 4. - 31.7. kaupunginmuseon vs. museonjohtaja ja vs. tutkimuspäällikkö.

Päätöksen perustelut

Toimialan toimintasäännön kohdassa 5 on määritelty palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisjärjestelyt.

Kesälomien aikana tarvitaan täydennystä toimintasäännössä määrättyyn sijaisjärjestykseen vs. kulttuurijohtajan toimivaltaan liittyvissä viranhaltijapäätöksissä.

Detta beslut publicerades 20.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Reetta Heiskanen
Vs. kulttuurijohtaja