Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-007350
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 475 §

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 20.8.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 20.8.2018 saakka Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus

  • myöntää Maria Jokiselle eron tasa-arvotoimikunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee ____________ jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2019 päättyväksi toimikaudeksi.
Stäng

Kaupunginhallitus valitsi Maria Jokisen (Kok.) 23.10.2017 (§ 955) jäseneksi tasa-arvotoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Maria Jokinen pyytää 26.6.2018 eroa tasa-arvotoimikunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on kaupunginhallituksen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Stäng

Detta beslut publicerades 14.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Juha Summanen

Mer information fås av

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi