Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kokousajat, kaupunginvaltuusto 2019

HEL 2018-008728
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 36 §

Flyttning av frågestunder

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade inställa frågestunderna vid sammanträdena 27.2 och 27.3.2019 och ordna frågestunder vid sammanträdena 13.3 och 10.4.2019.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Stadsfullmäktige beslutade då sammanträdestiderna för 2019 bestämdes att det ordnas frågestunder så att fyra infaller vid stadsfullmäktiges ordinarie sammanträden på våren (30.1, 27.2, 27.3 och 8.5) och två på hösten (11.9 och 23.10).

På grund av frånvaro inom borgmästarkollegiet flyttas frågestunden vid sammanträdet 27.2 till 13.3. Samtidigt utjämnas intervallet mellan frågestunderna så att frågestunden vid sammanträdet 27.3 flyttas till 10.4.

Enligt 30 kap. 18 § i förvaltningsstadgan ordnas i samband med de ordinarie sammanträden som fullmäktige valt för ändamålet en frågestund som varar ungefär en timme och under vilken ledamöterna har tillfälle att till borgmästaren och biträdande borgmästarna muntligt ställa frågor om en viss angelägenhet inom vederbörandes sektor som hänför sig till stadens funktioner.

Stäng

Stadsfullmäktige 10.10.2018 § 279

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla sina sammanträden år 2019 enligt följande:

nr
 
vecka
dag
 
kl.
 
 
 
1
 
3
16.1.2019
 
18
 
 
 
2
 
5
30.1.2019
 
18
 
frågestund
 
3
 
7
13.2.2019
 
18
 
motionsbehandling
 
4
 
9
27.2.2019
 
18
 
frågestund
 
5
 
11
13.3.2019
 
18
 
 
 
6
 
13
27.3.2019
 
18
 
frågestund
 
7
 
15
10.4.2019
 
18
 
 
 
8
 
17
24.4.2019
 
18
 
 
 
9
 
19
8.5.2019
 
18
 
frågestund
 
10
 
21
22.5.2019
 
18
 
motionsbehandling
 
11
 
23
5.6.2019
 
18
 
 
 
12
 
25
19.6.2019
 
16
 
bokslut
 
13
 
35
28.8.2019
 
18
 
 
 
14
 
37
11.9.2019
 
18
 
frågestund
 
15
 
39
25.9.2019
 
18
 
motionsbehandling
 
16
 
41
9.10.2019
 
18
 
 
 
17
 
43
23.10.2019
 
18
 
frågestund
 
18
 
45
6.11.2019
 
18
 
 
 
19
 
46
13.11.2019
 
16
 
budget
 
20
 
48
27.11.2019
 
18
 
budget, motionsbehandling
 
21
 
50
11.12.2019
 
16
 
 
 
Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande
Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.02.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsfullmäktiges ordförande

Mer information fås av

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi