Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat 2019

HEL 2018-009942
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 24. / 559 §

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat kevätkaudella 2019

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että lautakunnan kokoukset kevätkaudella 2019 pidetään tiistaisin klo 15.30 seuraavina päivinä, ellei erikseen toisin päätetä:

nro
viikko
päivä
klo
1
3
15.1.2019
15.30
2
4
22.1.2019
15.30
3
5
29.1.2019
15.30
4
6
5.2.2019
15.30
5
7
12.2.2019
15.30
6
9
26.2.2019
15.30
7
10
5.3.2019
15.30
8
11
12.3.2019
15.30
9
12
19.3.2019
15.30
10
13
26.3.2019
15.30
11
14
2.4.2019
15.30
12
15
9.4.2019
15.30
13
16
16.4.2019
15.30
14
19
7.5.2019
15.30
15
20
14.5.2019
15.30
16
21
21.5.2019
15.30
17
22
28.5.2019
15.30
18
23
4.6.2019
15.30
19 
24
11.6.2019
15.30
20
25
18.6.2019
15.30
 

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti, että syyskauden 2019 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 13.8. klo 15.30.

Vielä kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lautakunnan puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ennalta päätetyt kokoukset, kaupunginhallituksen kokousrytmin sekä päätettävien asioiden määrän esittelijä ehdottaa, että lautakunnan kokoukset pidetään joka viikko tiistaisin, sillä poikkeuksella, että 19.2.2019, 23.4.2019 ja 30.4.2019 ei pidetä kokousta.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontuvat päättäminään aikoina.

Stäng

Detta beslut publicerades 14.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Mer information fås av

Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 37431

katja.sulkko@hel.fi