Hankinta, suuret päällystystyöt 2019, läntisten kaupungin osien, alueen 1,Stara

HEL 2018-013159
Ärendet har nyare handläggningar
§ 29

Läntisen yksikön suuret jyräasfalttityöt v. 2019, lisätyöpäätös nro 1

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Asfalttikallio Oy:n lisätyötarjouksen nro 1 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa läntisen yksikön suuret jyräasfalttityöt 2019 seuraavasti:

Työn nimi
Hinta
Kivituhka (0-3 mm) 40 mm tasattuna ja tiivistettynä
7,10 €/ m2 (alvero 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut läntisen yksikön suuret jyräasfalttityöt v. 2019 ajalla 1.5.2019-30.11.2019.

Tarjouspyyntöä tehtäessä ei ollut tiedossa tämän päätöksen mukaista työtä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

Detta beslut publicerades 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous nro 1, suuret jyrät 2019, Asfalttikallio Oy

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.