Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankesuunnitelma, perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen, Botby grundskola

HEL 2019-000516
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 232 §

Höjning av maximipriset i projektplanen för Botby grundskolas skolhus

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände att maximipriset i projektplanen för Botby grundskolas skolhus höjs med 4 130 000 euro, så att de sammanlagda kostnaderna för projektet uppgår till högst 21 798 000 euro exklusive mervärdesskatt på den kostnadsnivå som rådde i maj 2017.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av höjningen av maximipriset i projektplanen för Botby grundskolas skolhus att det utreds vilka möjligheter det finns att förbättra processernas framskridande i stadskoncernen. (Mika Ebeling)

Behandling

Ledamoten Mika Ebeling understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av höjningen av maximipriset i projektplanen för Botby grundskolas skolhus att det utreds vilka möjligheter det finns att förbättra processernas framskridande i stadskoncernen.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

Ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av höjningen av maximipriset i projektplanen för Botby grundskolas skolhus att det utreds vilka möjligheter det finns att förbättra processernas framskridande i stadskoncernen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 60
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Sandra Hagman, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Sampo Terho, Kimmo Tiilikainen, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 19
Alviina Alametsä, Katju Aro, Sirpa Asko-Seljavaara, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Kati Juva, Minerva Krohn, Anna Laine, Elina Moisio, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Pauliina Saares, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 5
Mai Kivelä, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Osmo Soininvaara, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Mika Ebelings förslag till hemställningskläm.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av höjningen av maximipriset i projektplanen för Botby grundskolas skolhus att det utreds vilka möjligheter det finns att förbättra processernas framskridande i stadskoncernen.

Nej: Motsätter sig

Medlem Fullmäktigegrupp
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hagman, Sandra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eero Ej fullmäktigegrupp
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hillman, Perttu Ej fullmäktigegrupp
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu Ej fullmäktigegrupp
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan Ej fullmäktigegrupp
Kolehmainen, Joonas Ej fullmäktigegrupp
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko Ej fullmäktigegrupp
Koulumies, Terhi Ej fullmäktigegrupp
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Modig, Silvia Ej fullmäktigegrupp
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niinistö, Jussi Ej fullmäktigegrupp
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ej fullmäktigegrupp
Parpala, Matti Ej fullmäktigegrupp
Pelkonen, Jaana Ej fullmäktigegrupp
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ej fullmäktigegrupp
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Terho, Sampo Ej fullmäktigegrupp
Tiilikainen, Kimmo Ej fullmäktigegrupp
Urho, Ulla-Marja Ej fullmäktigegrupp
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Väyrynen, Paavo Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Aro, Katju Ej fullmäktigegrupp
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ej fullmäktigegrupp
Hernberg, Kaisa Ej fullmäktigegrupp
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Krohn, Minerva Ej fullmäktigegrupp
Laine, Anna Ej fullmäktigegrupp
Moisio, Elina Ej fullmäktigegrupp
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Saares, Pauliina Ej fullmäktigegrupp
Silvo, Satu Ej fullmäktigegrupp
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ej fullmäktigegrupp
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ej fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Ej fullmäktigegrupp 19 0 9 1
Kokoomuksen valtuustoryhmä 12 1 1 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 7 0 1 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 6 0 0 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 5 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 8 1
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Den godkända projektplanen

Stadsfullmäktige godkände 20.5.2015 (§ 128) projektplanen för om- och utbyggnad av Botby grundskolas skolhus enligt vilken projektet omfattar högst 7 857 m² bruttoyta och byggnadskostnaderna för projektet uppgår till högst 14 674 000 miljoner euro exklusive mervärdesskatt på den prisnivå som rådde i november 2013.

Projektplanen gäller en omfattande funktionell och husteknisk ombyggnad där husets lokaler adapteras för att tjäna en enhetlig grundskolas behov och där man moderniserar de hustekniska installationerna, reparerar skadade konstruktioner och förbättrar energihushållningen. I projektet ingår också att bygga ut den byggnad som utnyttjas av lågstadiet. Därigenom ersätter man de tillfälliga lokalerna på tomten.

Blomängens lågstadieskola och Botby högstadieskola har år 2011 slagits samman till Botby grundskola. Den byggnad (A) där Botby högstadieskola har verkat samt tillhörande flygel med gymnastiksal (B) stod färdiga år 1966. Blomängens lågstadieskola har verkat i en byggnad (C) som blev färdig år 1973. Byggnaderna är ritade av Arkitektbyrå Erik Kråkström, och de är arkitektoniskt och stadsbildsmässigt betydelsefulla.

Kostnadsändringarna och deras orsaker

När maximipriset för projektet fastställdes, var man inställd på att genomföra ändringsarbeten som är normala vid ombyggnad. Projektplanens reservering för mer- och ändringsarbeten var 1 754 000 euro. Enligt det förslag som lades fram av stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden kommer den reservering som beviljats för mer- och ändringsarbeten inte att räcka till med tanke på de kostnader som nu har uppkommit.

Det utarbetades en konditionsundersökning och en kartläggning av skadliga ämnen som utgångspunkter för projektplaneringen. Utredningarna utfördes medan fastigheten var i bruk, då det är svårt att öppna konstruktioner. Det har under entreprenadens gång framgått att behoven av ändringsarbeten är större än planerat. Att utreda dem i förväg skulle ha förutsatt rivning i stor skala under planeringsstadiet medan skolhuset var i användning.

Byggarbetet inom projektet har påbörjats i december 2017. Det har under byggtiden kommit fram bland annat följande betydande mer- och ändringsarbeten:

 • Arbetet på byggplatsen kom igång starkt försenat på grund av att bygglovet dröjde. Entreprenadavtalet måste ingås inom anbudstiden. Till följd av att tillståndsprocessen drog ut på tiden har staden kompenserat entreprenörens kostnader för underhåll av byggplatsen under tre månaders tid. Dröjsmålet medför en merkostnad på cirka 190 000 euro.
 • Det förekom betydligt mer skadliga ämnen av olika slag i byggnaden än man hade förutsett i planeringen, vilket förorsakade extra rivnings- och saneringsåtgärder. Följden av detta blev att konstruktioner måste ersättas i ökad utsträckning och att det behövdes mera tid för genomförandet. Merkostnaden för avlägsnande och sanering av skadliga ämnen som har uppdagats i rivningsstadiet är cirka 300 000 euro.
 • Man har under rivningsarbetets gång hittat mycket varierande konstruktionslösningar som avviker från utgångsfakta, som är oförutsedda och som man inte har kunnat utreda i förväg. Dessa har medfört störningar i det egentliga byggarbetet och lett till att ändringsarbetena har ökat i omfattning och till att man behövt förlängd tidsfrist. Kostnadseffekten av dessa är sammanlagt 710 000 euro.
 • Avvikande från planerna har man varit tvungen att göra stora schaktningar i byggnadernas bottenplattor. Schaktningarna medför en merkostnad på 200 000 euro.
 • Ventilationskanalerna flyttades från gymnastiksalen ut från byggnaden, eftersom det inte gick att minska spelplanens dimensioner i och med att man ville möjliggöra officiella handbollsmatcher. Detta medförde att man som merarbete måste bygga ett nytt friskluftsschakt samt utföra omfattande schaktnings- och jordbytesarbeten. Ändringarna gällande ventilationskanalerna medför en merkostnad på cirka 250 000 euro.
 • Tätningsreparationerna av anslutningspunkterna mellan bjälklagen, bottenplattorna och väggkonstruktionerna utvidgades. Dessutom var man i byggnad C tvungen att bygga en ny yttervägg på grund av att den gamla var i mycket dåligt skick och för att garantera god inneluft. Kostnadseffekten av tätningsreparationerna är sammanlagt 120 000 euro.
 • Man var tvungen att bygga nya mellanväggar på andra våningen i C-byggnaden på grund av att de gamla var i så dåligt skick. Kostnadseffekten är 100 000 euro.
 • C-byggnadens fönster byttes ut i stället för att iståndsätta dem. Fönsterjusteringarna medförde en merkostnad på 265 000 euro.
 • Man har varit tvungen att i stor utsträckning ersätta gamla vattenledningar som man hade tänkt bevara men som var i sämre skick än man hade antagit. Kostnadseffekten av vattenledningsjusteringarna är 180 000 euro.

Det nya ventilationssystemet kräver mycket mera utrymme än det gamla, vilket har medfört att kanallinjerna på grund av trångheten har flyttats utanför byggnaden. Dessutom har man gjort nödvändiga säkerhetsförbättringar med avseende på säkerhetssystem och passagekontroll samt sprinklersystemet. Genom dessa tilläggsåtgärder möjliggörs också användningen av skolans gymnastiklokaler på kvällstid.

På grund av att den kännbart ökade omfattningen av ändringsarbeten har entreprenören varit tvungen att skaffa fram tilläggsresurser till byggarbetsplatsen. Flera arbetsmoment har gjorts på kvällstid eller veckoslut för att man har velat se till att projektet inte blir försenat, vilket har medfört tilläggskostnader. Projektet blir färdigt i oktober 2019.

Projektets nya sammanlagda kostnader

Projektets godkända indexjusterade maximipris exklusive mervärdesskatt var vid tidpunkten för beställningen av entreprenaderna 17 667 863 euro på den kostnadsnivå som rådde i maj 2017.

Efter höjningen av projektets maximipris uppgår projektets nya maximipris för entreprenaden till 21 797 858 euro exklusive mervärdesskatt på den kostnadsnivå som rådde i maj 2017. Höjningen av maximipriset finansieras med anslagsreserveringar som har blivit över från andra projekt inom ramen för byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt.

I det ursprungliga förslaget från stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden (24.1.2019, § 12) angående prishöjningen är det nya maximipriset 20 247 863 euro. Sektionen har senare, 4.4.2019 (§ 36), antecknat ett anmälningsärende om att det har funnits ett fel i projektplanens maximipris och att det korrekta maximipriset är 21 797 858 euro.

Kostnaderna motsvarar det genomsnittliga kvadratmeterpriset för liknande projekt för krävande ombyggnad av skolbyggnader som har genomförts.

Efter kostnadsjusteringen uppskattas den blivande hyran för lokalerna uppgå till 26,61 euro/m² lägenhetsyta, varav kapitalhyrans andel är 22,89 euro/m² lägenhetsyta och underhållshyrans 3,72 euro/m² lägenhetsyta. De sammanlagda hyreskostnaderna vore således uppskattningsvis 177 356 euro i månaden och 2 128 269 euro om året. Den uppskattade hyran har beräknats på basis av projektets justerade maximipris med 30 års avskrivningstid och en förväntad avkastning på 3 procent. Kapitalhyran preciseras enligt de verkliga kostnaderna och underhållshyran så att den motsvarar den aktuella underhållshyran när byggnaden är färdig.

Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande

Fostrans- och utbildningsnämnden har i sitt utlåtande 18.6.2019 (§ 214) tillstyrkt höjningen av projektets maximipris. Utlåtandet i sin helhet finns som bilaga 2.

Behörighet beträffande projektplaner

I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige besluta om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 miljoner euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 19.08.2019 § 510

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Botby grundskolan perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen 4 130 000 eurolla siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 21 798 000 euroa toukokuun 2017 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.01.2019 § 12

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Botby grundskolan koulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista 2 580 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 20 247 863 euroa marraskuu 2018 kustannustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy enimmäishinnan korottamisen.

Käsittely

Jaakko Stauffer:
Muutetaan esitysehdotuksen ensimmäinen kappale seuraavasti:

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esittää kaupunginhallitukselle Botby grundskolan koulun perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista
2 580 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään yhteensä arvonlisäverottomana 20 247 863 euroa marraskuu 2018 kustannustasossa.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 12.09.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut som besvärsskriften gäller
 • till vilka delar ändring söks I beslutet och hurdana ändringar som söks
 • på vilka grunder ändring söks

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut som besvärsskriften gäller, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inter redan tidigare har tillställts myndigheten
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, projektchef, telefon: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.