Hankinta, IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut, liikenneliikelaitos

HEL 2019-000618
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 33 §

IT-laitteita ja niihin liittyviä palveluita koskeva hankinta

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan HKL:n käyttöön IT-laitteita, kuten työasemia, taulutietokoneita, näyttöjä ja tarvikkeita sekä niihin liittyvät palveluita ajalla 19.12.2018 - 18.12.2020 IT-laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden puitesopimuksen H015-18, 19.12.2018 puitesopimustoimittajilta seuraavasti:

  • Turun Tietokeskus Oyö:ltä yhteensä enintään 180.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan,
  • Telia Finland Oyj:ltä yhteensä enintään 180.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan,
  • Atea Finland Oy:ltä yhteensä enintään 180.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan,
  • Dustin Finland Oy:ltä yhteensä enintään 180.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan,

niin, että HKL siis tilaa nyt hyväksyttävän puitejärjestelyn mukaisesti IT-laitteita ja palveluita yhteensä enintään 720.000 eurolla (alv 0 %).

Puitejärjestelyn ensisijainen sopimustoimittaja on Turun Tietokeskus Oy.

Käsittely

Esittelijän muutti esittelijän perustelut -jakson toisen kappaleen alun kuulumaan seuraavasti:

"Sopimuskausi on 19.12.2018 - 18.12.2020. Hankinta tehdään sopimuskauden aikana ensisijaisesti kulloinkin priorisoidulta sopimustoimittajalta. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden…"

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hankinta perustuu Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikön päätökseen 240 §, 27.11.2018 IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut sekä sopijapuolten (Tilaajat) Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy:n sekä puitesopimustoimittajien välisiin puitesopimuksiin.

Sopimuskausi on 19.12.2018 - 18.12.2020. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella optiovuodella. Päätös option käytöstä tehdään viimeistään kolme kuukautta ennen edeltävän sopimuskauden päättymistä. Tilaajat tekevät päätöksen optiovuoden käytöstä kunkin vuoden osalta erikseen tai molemmista optiovuosista kerralla.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 30 §: Hankintayksikkö voi hankkia tavaroita ja palveluita yhteishankintayksiköltä taikka tehdä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta, 45 §:ssä tarkoitettua puitejärjestelyä taikka
52 §:ssä tarkoitettua dynaamista hankintajärjestelmää.

Stäng

Detta beslut publicerades 01.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Mer information fås av

Jari Jokiniemi, IT-päällikkö, puhelin: 09 310 34777

jari.jokiniemi@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi