Hankinta, puhelimet ja lisälaitteet, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2019-002018
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Hankinta, puhelimet ja lisälaitteet, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Informationsförvaltningschef

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti tilata Fujitsu Finland Oy:ltä puhelimia ja lisälaitteita liitteen mukaisesti henkilöstön käyttöön Tilauksen kokonaisarvo on 67 513,30 euroa ALV 0%.

Päätöksen perustelut

Hankinnalla korvataan vanhoja puhelimia, joiden ylläpitoa ei enää tueta. Hankinnassa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin hankintajohtajan hankintapäätökseen 13/8.3.2018, HEL 2017-010578, kaupunginkanslia, matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut.

Hankintalaki (1697/2016) 43§, 43.2§, 123§ ja 146§.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan puhelinpalvelut asentavat laitteet ja toimittavat ne puhelintilausten mukaisesti henkilöstön käyttöön.

Detta beslut publicerades 22.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Marika Salama, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 86862

marika.salama@hel.fi

Beslutsfattare

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö