Kaupunkikonsernin muutokset ja tulevaisuuden suunnitelmat

HEL 2019-002467
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 19 §

Kaupunkikonsernin muutokset ja tulevaisuuden suunnitelmat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi konserniohjauksen päällikön selostuksen kaupunkikonsernin muutoksista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana katsaus kaupunkikonsernin muutoksiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Kokoukseen on kutsuttu konserniohjauksen päällikkö kaupunginkansliasta esittelemään aihetta ja kertomaan konserniohjauksen ajankohtaisista asioista sekä tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Stäng

Detta beslut publicerades 11.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi