Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

PKS-yhteisöraportit vuonna 2019

HEL 2019-004534
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 48 §

PKS-yhteisöraportti 3/2019

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 3/2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuoden 2019 osalta. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Seurantaraportti on liitteenä.

Stäng

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 04.11.2019 § 106

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2/2019.

17.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 13.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi