Toimielimen kokoonpanon muutos, Helen Oy hallitus, eroaminen

HEL 2019-005994
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 66 §

Helen Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hallituksesta eronneen Kaisa Hernbergin tilalle 1.7.2019 alkaen Sallamaari Muhonen (Vihr.) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helen Oy

Helen Oy:n toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallituksen jäsenen valinta

Helen Oy:n hallituksen jäsen Kaisa Hernberg (Vihr.) on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksen jäsenen tehtävästä 30.6.2019.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta päätti sähköpostikokouksessaan 6.–7.6.2019 esittää konsernijaostolle Sallamaari Muhosen (Vihr.) valitsemista Helen Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi 1.7.2019 alkaen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Detta beslut publicerades 06.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi