Toimielimen kokoonpanon muutos, kaupunkiympäristölautakunta ja ympäristö- ja lupajaosto, luottamustehtävästä eroaminen

HEL 2019-007033
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 494 §

V 28.8.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Silvia Modigille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista
  • valitsee Noora Laakin jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan ja
  • valitsee Noora Laakin jäseneksi ja puheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Anna Vuorjoen esityksestä esittää Noora Laakia jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan sekä jäseneksi ja puheenjohtajaksi ympäristö- ja lupajaostoon.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Silvia Modigille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista
  • valitsee __________ jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan ja
  • valitsee _________ jäseneksi ja ________ puheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Silvia Modigin (Vas.) 7.6.2017 § 267 jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan sekä § 268 jäseneksi ja puheenjohtajaksi ympäristö- ja lupajaostoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Silvia Modig pyytää 17.6.2019 eroa kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista muuttuneen työtilanteen vuoksi.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Stäng

Detta beslut publicerades 21.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Mer information fås av

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Bilagor

1. Eroilmoitus 17.6.2019_Modig Silvia

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.