Tarkastuslautakunnalle vuonna 2019 informoitavat asiat

HEL 2019-007303
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 88 §

Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi digitalisaatiojohtajan esityksen digitalisaatio-ohjelmasta sekä projektinjohtajan esityksen Malmin lentokentän alueen tilanteesta.

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi digitalisaatiojohtajan ja ohjelmapäällikön esityksen digitalisaatio-ohjelmasta sekä projektinjohtajan esityksen Malmin lentokentän alueen tilanteesta.

Stäng

Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen. Kokoukseen on kutsuttu digitalisaatiojohtaja ja ohjelmapäällikkö kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen. Kokoukseen on kutsuttu projektinjohtaja kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Stäng

Detta beslut publicerades 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi